View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Maandelijkse stroom van Btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaatselijke zetel, activiteit en ondernemingstype
23/01/2023 10:23 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Maand
November 2022
Primo-registraties
Opnieuw ingeschreven ond.
Schrappingen
Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
9213-10750.009
B Winning van delfstoffen
200210
C Industrie
29840-23957.095
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
71-71.364
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
180-51.831
F Bouwnijverheid
1.21196-641157.325
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
1.082200-1.046190.129
H Vervoer en opslag
27229-23630.332
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
44262-37763.718
J Informatie en communicatie
49946-26661.303
K Financiële activiteiten en verzekeringen
574-359.548
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
25520-10834.395
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
1.515135-783224.682
N Administratieve en ondersteunende diensten
58360-35171.197
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
20-1921
P Onderwijs
24627-14826.287
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
59611-19247.062
R Kunst, amusement en recreatie
31721-17443.295
S Overige diensten
48288-37875.462
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
50-1162
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
00027
Onbekende economische activiteit
131-3319