View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
11/10/2019 18:13 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
JaarAlle werknemersklassenNIS werknemersklasse
2018
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
45.19711835.388936921105.011130.49618.87939.50244.3995.37424.401165.25751.44611217.15718.60132.80955.056889147791.304
1-4 werknemers
2.994257.1376326318.28932.1873.86013.6173.6541.5353.18315.9166.076216081.7262.3306.838384.120.364
5-9 werknemers
415212.752191274.1278.1911.4924.1749885464943.1841.386131662335371.136...30.001
10-19 werknemers
197212.030111002.2904.7101.0651.8646102181901.56478515141213336458.1.16.819
20-49 werknemers
122141.873141091.1902.746900715523141100873589611072612152551..10.809
50-99 werknemers
161622532308575262961416035246240162352305965...3.190
100-199 werknemers
644483181272361374183388147141196281662015...1.862
200-249 werknemers
117522294625415101163562102495...372
250-499 werknemers
22177318489938123223150711051411098...822
500-999 werknemers
..904812432361310.16495547123...409
1000-1999 werknemers
..251541910389.101634248.....194
2000-2999 werknemers
..1011.10..31.1115215.....60
3000-3999 werknemers
..6..1.21.1.164113.....36
4000-4999 werknemers
..12..1...2..4314.....18
5000-9999 werknemers
..3...22..2..12524.....32
+ 10000 werknemers
......21.11..4521.....17
Alle werknemersklassen
48.95020750.6371.0641.604131.436179.36326.69660.03550.4707.97128.413187.28160.87185818.28021.72036.32663.83912714147976.309