View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
09/04/2021 14:55 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
JaarAlle werknemersklassenNIS werknemersklasse
2019
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
45.10911436.6211.170947110.407131.86819.78639.44046.6815.67725.914172.63554.27013119.19819.89434.61158.6444512171823.345
1-4 werknemers
3.125287.0936926918.31931.7713.99713.7563.8081.5413.28916.3206.323206431.7382.3336.830295.121.306
5-9 werknemers
424242.736141274.1468.1421.4834.3441.0235894843.2581.417131762475711.12711.30.347
10-19 werknemers
219192.014141032.3184.7251.1212.0346422232101.65182420138224354478.1.17.332
20-49 werknemers
116141.909171121.2082.848930767553143113881623571182812152691..11.175
50-99 werknemers
2626295302915762751001496736261251156362456363...3.261
100-199 werknemers
7542842112522613443843211152145207331762223...1.878
200-249 werknemers
2.731133512122412.13386162565...374
250-499 werknemers
12185118479542123423248871041610598...839
500-999 werknemers
1.933812452361012.16455348323...419
1000-1999 werknemers
..201541993108.821342481....193
2000-2999 werknemers
..911.9..31.195215.....56
3000-3999 werknemers
..8..1111.1.384114.....43
4000-4999 werknemers
..12...1..2..3314.....17
5000-9999 werknemers
..3...23..2..14524.....35
+ 10000 werknemers
......21.11..2521.....15
Alle werknemersklassen
49.03020851.8221.3021.642136.911180.38027.82760.50853.0228.33430.059195.24764.08087820.37823.10438.18767.45076191711.010.635