View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
05/10/2021 12:51 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
JaarAlle werknemersklassenNIS werknemersklasse
2020
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
45.06512138.5791.210990116.459137.60520.48941.70248.6305.97627.214181.42357.51813620.86821.74335.68761.9325514233863.649
1-4 werknemers
3.210277.1277526318.72731.4694.10714.3693.9851.5423.28816.9716.417236671.8032.4016.7343251123.243
5-9 werknemers
465272.702201264.1158.1231.5043.3391.0146074993.3221.460121852965461.03502129.400
10-19 werknemers
230172.001141052.3364.6161.1221.3596942472051.68482320142230313448.1.16.607
20-49 werknemers
129121.852201131.2012.846910429548152103902597631123001912581..10.739
50-99 werknemers
302635630282575267611676340267247163452696164...3.274
100-199 werknemers
754373221232381262379319156127211281862323...1.857
200-249 werknemers
1.671133472962412224356093562...394
250-499 werknemers
22187.2048884073323144811071810599...824
500-999 werknemers
..854710412781111.16455159122...416
1000-1999 werknemers
..28154226198.82134248.....197
2000-2999 werknemers
..811.81.41.176214.....54
3000-3999 werknemers
..8..1..1.1.1105.13.....40
4000-4999 werknemers
..12..1...2.24227.....23
5000-9999 werknemers
..3...24.12..12425.....35
+ 10000 werknemers
......21..1..3621.....16
Alle werknemersklassen
49.13921353.7201.3571.683143.339185.68328.63361.30555.1998.67931.361204.82167.40790322.08925.14639.23970.50788222351.050.768