View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
04/10/2018 13:43 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
JaarAlle werknemersklassenNIS werknemersklasse
2017
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
45.23412233.842864940100.777129.23417.60039.00141.4625.12422.863158.10448.78410715.27416.69830.89151.73683697758.843
1-4 werknemers
2.904337.2575627118.27932.7473.76413.5853.4821.5213.12515.5075.937265531.6192.2686.8302830119.795
5-9 werknemers
415202.740201254.1228.2501.4263.9909534924633.1221.305141632265121.161...29.519
10-19 werknemers
196212.03212912.2844.6171.0191.7945852071881.51177916139190328439.1.16.449
20-49 werknemers
102111.847141061.1872.76288667648213810380555559104261200251...10.549
50-99 werknemers
181636228324569249891255432239232158382266362...3.145
100-199 werknemers
844405211262191373783358140131191271542213...1.801
200-249 werknemers
.1732125451841211.15335762844...339
250-499 werknemers
121792205010038123225244701101310498...821
500-999 werknemers
..874612442551210.16365036613...380
1000-1999 werknemers
..27152198379.91537243.....187
2000-2999 werknemers
..1111.9.131.2125215.....63
3000-3999 werknemers
..5....2..1.164114.....34
4000-4999 werknemers
..12..1...1..3414.....17
5000-9999 werknemers
..3...12..3..11435.....32
+ 10000 werknemers
......32.11..3511.....17
Alle werknemersklassen
48.87821549.1809851.615127.188178.62025.17659.19747.2397.63326.784179.51557.91284716.33019.65434.29860.5071111097941.991