View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Aardgas
30/04/2020 10:09 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent
Product Groep
Aardgas
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Invoer
16.133
Uitvoer
-1.133
Internationale maritieme bunkers
-9
Voorraadwijzigingen
-83
Totale energievoorziening
14.908
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
3.784
Transformatie input
3.784
Transformatie output
Gemengd in aardgas
0
Transformatie output
0
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
7
Olieraffinaderijen
631
Energie sector
638
Distributieverliezen
28
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
517
Chemie en petrochemie
1.392
Non ferro metalen
137
Niet-metaalhoudende mineralen
517
Transportmaterialen
49
Machinerie
116
Extractieve industrie
13
Voeding, dranken en tabak
899
Papier, pulp en drukkerij
134
Hout en houtproducten
18
Bouw
52
Textiel en leer
92
Niet gespecifieerd Industrie
99
Industrie sector
4.034
Transport sector
Wegverkeer
15
Transport via pijpleiding
43
Transport sector
58
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
1.815
Huishoudens
3.320
Land- en bosbouw
276
Andere sectoren
5.411
Niet energetisch verbruik
1.043
Finale consumptie
10.546
Statistisch verschil
-89