View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Aardgas 2020
27/06/2022 16:26 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep
Aardgas
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
5
Invoer
17.955
Uitvoer
-2.905
Internationale maritieme bunkers
-3
Voorraadwijzigingen
127
Totale energievoorziening
15.179
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
4.088
Hoogovens
29
Transformatie input
4.117
Transformatie output
Gemengd in aardgas
1
Transformatie output
1
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
4
Olieraffinaderijen
771
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties
30
Energie sector
805
Distributieverliezen
25
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
494
Chemie en petrochemie
1.318
Non ferro metalen
106
Niet-metaalhoudende mineralen
475
Transportmaterialen
46
Machinerie
104
Extractieve industrie
16
Voeding, dranken en tabak
938
Papier, pulp en drukkerij
124
Hout en houtproducten
18
Bouw
47
Textiel en leer
71
Niet gespecifieerd Industrie
110
Industrie sector
3.868
Transport sector
Wegverkeer
43
Transport via pijpleiding
23
Niet gespecifieerd Transport
1
Transport sector
66
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
1.770
Huishoudens
3.072
Land- en bosbouw
312
Andere sectoren
5.154
Niet energetisch verbruik
1.144
Finale consumptie
10.232
Statistisch verschil
-0