View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico volgens huishoudtype voor België, 2017
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
26/11/2018 13:51 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Land
België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
2 volwassenen, beiden <65 jaar
8,9%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
14,8%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
8,0%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
39,7%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
12,7%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
8,5%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
19,1%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
20,8%
Alleenstaande, man <65 jaar
23,2%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
18,9%
Alleenstaande, man 65+ jaar
25,4%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
18,8%