View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico volgens huishoudtype voor België, 2016
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
15/05/2017 10:30 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2016
Land
België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
2 volwassenen, beiden <65 jaar
9,7%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
13,3%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
10,3%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
41,4%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
11,9%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
8,2%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
19,2%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
16,1%
Alleenstaande, man <65 jaar
23,6%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
26,8%
Alleenstaande, man 65+ jaar
17,1%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
17,3%