View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal opgerichte, actieve en verdwenen BTW-plichtige ondernemingen, gebaseerd op het bedrijfsregister, per jaar, gemeente, economische activiteit (NACE-BEL) en type onderneming/rechtspersoon
Aantal opgerichte, actieve en verdwenen BTW-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, België en gewesten, 2007
23/04/2021 12:08 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2007
België
België
België
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Aantal actief
Aantal nieuw
Aantal vervallen
Aantal actief
Aantal nieuw
Aantal vervallen
Aantal actief
Aantal nieuw
Aantal vervallen
Aantal actief
Aantal nieuw
Aantal vervallen
Alle economische activiteitenVolgens 17 activiteitengroepen
Alle economische activiteiten
A Landbouw, jacht en bosbouw
42.8972.4512.9699773129523.6241.3781.66667.4984.1414.730
B Visserij
1907841097262911014
C Winning van delfstoffen
120871421176573101515
D Industrie
31.5842.3631.7464.49942835014.4221.08189050.5053.8722.986
E Productie en distributie van elektriciteit, gas en water
169358603012016103495418
F Bouwnijverheid
56.7525.7174.0557.6471.57161427.1832.7472.42391.58210.0357.092
G Groot- en detailhandel: reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen
109.2247.5977.52519.3511.8641.72852.2024.9374.554180.77714.39813.807
H Hotels en restaurants
34.0143.4583.3266.24772565316.2871.9001.85356.5486.0835.832
I Vervoer, opslag en communicatie
17.0082.1351.4073.9036484256.5851.27286627.4964.0552.698
J Financiële instellingen
2.31018912384383701.06789574.220361250
K Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven
100.80811.3865.60427.0663.2392.01140.6774.3992.794168.55119.02410.409
L Openbaar bestuur en defensie: verplichte sociale verzekeringen
3372878295181426004114
M Onderwijs
2.3574052044296856979137783.765610338
N Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
6.03283239276494553.50037420110.2961.300648
O Overige gemeenschapsvoorzieningen, sociaal culturele en persoonlijke diensten
42.2984.1782.4697.07469552119.2701.7071.30968.6426.5804.299
P Huishoudens
549820548512111592623
Q Extraterritoriale organisaties en lichamen
410210200820
Niet beschikbaar
3.38724724450046461.6431621425.530455432
Alle economische activiteiten
449.54541.04630.10279.4829.7946.634208.10020.22216.869737.12771.06253.605