View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Bruto elektriciteitsproductie
Bruto elektriciteitsproductie 2018
20/01/2020 14:32 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Gigawattuur
Alle indicatoren
Alle indicatoren
Alle indicatoren
Indicator groep
Bruto elektriciteitsproductie
Indicator niveau 1
Producent - hoofdactiviteit
Zelfopwekker
Indicator niveau 2
Elektriciteitscentrale
Warmtekrachtcentrale
Elektriciteitscentrale
Warmtekrachtcentrale
Alle productenProduct groepProduct niveau 1
Alle producten
Kernenergie
Kernenergie
28.597...28.597
Vaste fossiele brandstoffen
Andere bitumineuze kool
...9191
Siderurgische gassen
Cokesovengas
8...8
Hoogovengas
2.103...2.103
Andere teruggewonnen gassen
143...143
Aardolie en aardolieproducten
Raffinaderijgas
...132132
LPG
...99
Lamppetroleum
4...4
Gas-/dieselolie
742216
Zware stookolie
...11
Aardgas
Aardgas
12.1006.386.5.49623.982
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-gepompte waterkracht
314...314
Windenergie
7.420.45.7.465
Fotovoltaïsche zonne-energie
5.3.897.3.902
Vaste biobrandstoffen
2.177166.1.1413.484
Biogas
5616914705945
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
472449.47968
Biodiesel
..01112
Andere vloeibare biobrandstoffen
.62.163
Niet-hernieuwbaar afval
Niet-hernieuwbaar industrieel afval
.342.96438
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval
653266..919
Andere bronnen
Recuperatiewarmte
.5254219478
Gepompte hydro
1.015...1.015
Andere bronnen
8.1.9
Alle producten
55.0827.8504.2147.95075.095