View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Bruto elektriciteitsproductie
Bruto elektriciteitsproductie 2022
16/05/2023 09:49 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Gigawattuur
Alle indicatoren
Alle indicatoren
Alle indicatoren
Indicator groep
Bruto elektriciteitsproductie
Indicator niveau 1
Producent - hoofdactiviteit
Zelfopwekker
Indicator niveau 2
Elektriciteitscentrale
Warmtekrachtcentrale
Elektriciteitscentrale
Warmtekrachtcentrale
Alle productenProduct groepProduct niveau 1
Alle producten
Kernenergie
Kernenergie
43.879...43.879
Vaste fossiele brandstoffen
Andere bitumineuze kool
...4040
Siderurgische gassen
Cokesovengas
12...12
Hoogovengas
2.116...2.116
Andere teruggewonnen gassen
107...107
Aardolie en aardolieproducten
Raffinaderijgas
...188188
LPG
...55
Lamppetroleum
9...9
Gas-/dieselolie
4134324
Zware stookolie
...11
Aardgas
Aardgas
10.4414.460.7.34122.241
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-gepompte waterkracht
261...261
Windenergie
11.951.20.11.971
Fotovoltaïsche zonne-energie
5.7.058.7.062
Vaste biobrandstoffen
1.382263.9752.619
Biogas
3927120648978
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
307423.52782
Biodiesel
...1212
Andere vloeibare biobrandstoffen
.59.563
Niet-hernieuwbaar afval
Niet-hernieuwbaar industrieel afval
5204.112321
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval
454328..783
Andere bronnen
Recuperatiewarmte
..202131333
Gepompte hydro
1.375...1.375
Andere bronnen
7.3.10
Alle producten
72.3546.0217.3079.51295.193