View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Bruto elektriciteitsproductie
Bruto elektriciteitsproductie 2021
01/06/2022 13:16 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Gigawattuur
Alle indicatoren
Alle indicatoren
Alle indicatoren
Indicator groep
Bruto elektriciteitsproductie
Indicator niveau 1
Producent - hoofdactiviteit
Zelfopwekker
Indicator niveau 2
Elektriciteitscentrale
Warmtekrachtcentrale
Elektriciteitscentrale
Warmtekrachtcentrale
Alle productenProduct groepProduct niveau 1
Alle producten
Kernenergie
Kernenergie
50.326...50.326
Vaste fossiele brandstoffen
Andere bitumineuze kool
...5858
Siderurgische gassen
Cokesovengas
6...6
Hoogovengas
1.627...1.627
Andere teruggewonnen gassen
72...72
Aardolie en aardolieproducten
Raffinaderijgas
...9292
LPG
...55
Lamppetroleum
1...1
Gas-/dieselolie
341210
Zware stookolie
...22
Aardgas
Aardgas
11.9474.47516.15422.577
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-gepompte waterkracht
393...393
Windenergie
11.872.70.11.942
Fotovoltaïsche zonne-energie
5.5.604.5.608
Vaste biobrandstoffen
1.869228.9543.051
Biogas
4926616628959
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
346517.55918
Biodiesel
...22
Andere vloeibare biobrandstoffen
.8.18
Niet-hernieuwbaar afval
Niet-hernieuwbaar industrieel afval
.263.108371
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval
481324..805
Andere bronnen
Recuperatiewarmte
..214152366
Gepompte hydro
932...932
Andere bronnen
9.2.11
Alle producten
79.9396.0845.9078.212100.142