View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Demografie van ondernemingen met werknemers: actieve ondernemingen, geboortes, sterftes in België per jaar, economische activiteit (NACE), rechtsvorm en grootteklasse van het aantal werknemers
Aantal actieve ondernemingen, geboortes en sterftes, aantal werknemers en werkzame personen per rechtsvorm – laatste jaar
14/12/2022 10:43 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2020
Wettelijke vorm
Privé-ondernemingen of vennootschappen op aandelen die de aansprakelijkheid van de aandeelhouders beperken.
Vennootschappen met zowel beperkte als onbeperkte aansprakelijkheid (ook coöperatieve vennootschappen, verenigingen, enz.)
Ondernemingen die eigendom zijn van één persoon en met een onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid.
Geaggregeerd niveau 1
B-N_X_K642: Industrie en marktdiensten, exclusief de holdings
P-S: Onderwijs/ menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening/ kunst, amusement en recreatie/ overige diensten
B-N_X_K642: Industrie en marktdiensten, exclusief de holdings
P-S: Onderwijs/ menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening/ kunst, amusement en recreatie/ overige diensten
B-N_X_K642: Industrie en marktdiensten, exclusief de holdings
P-S: Onderwijs/ menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening/ kunst, amusement en recreatie/ overige diensten
Aant. actieve ondernemingen in t
148.340.13.656.23.411.
Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
2.240.669.105.353.45.306.
Aant. werkzame personen in de actieve ondernemingen in t
2.391.124.132.637.68.717.
Aant. oprichtingen van ondernemingen in t
4.697.933.928.
Aantal werknemers in de populatie van in t opgerichte ondernemingen
..1.860...
Aant. werkzame personen in de populatie van in t opgerichte ondernemingen
..3.726...
Aantal stopzettingen van ondernemingen in t
587.289.613.
Aantal werkzame personen in de populatie van in t stopgezette ondernemingen
......
Aantal werknemers in de populatie van in t stopgezette ondernemingen
......