View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Maandelijkse stroom van Btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaatselijke zetel, activiteit en ondernemingstype
Btw-plichtige ondernemingen, demografisch verloop per sector
21/09/2023 10:35 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Maand
Juli 2023
Primo-registraties
Opnieuw ingeschreven ond.
Schrappingen
Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
17528-18749.870
B Winning van delfstoffen
00-1205
C Industrie
42360-37556.791
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
325-121.436
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
112-121.863
F Bouwnijverheid
1.547177-1.197159.437
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
1.363318-1.457187.871
H Vervoer en opslag
33550-75729.967
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
643104-58264.164
J Informatie en communicatie
64784-37362.815
K Financiële activiteiten en verzekeringen
1087-929.727
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
29032-19534.986
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
2.083192-1.283228.750
N Administratieve en ondersteunende diensten
99489-55573.232
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
31-1931
P Onderwijs
33832-17327.060
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
66125-23449.566
R Kunst, amusement en recreatie
46162-25044.547
S Overige diensten
800133-53976.103
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
33-2203
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
10031
Onbekende economische activiteit
61-3353