View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Maandelijkse stroom van Btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaatselijke zetel, activiteit en ondernemingstype
Btw-plichtige ondernemingen, demografisch verloop per sector
22/03/2024 10:36 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Maand
Januari 2024
Primo-registraties
Opnieuw ingeschreven ond.
Schrappingen
Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
32651-42549.657
B Winning van delfstoffen
20-1207
C Industrie
58790-68256.681
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
183-111.474
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
142-171.889
F Bouwnijverheid
2.134207-2.069161.047
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
1.925384-2.420187.280
H Vervoer en opslag
41546-35730.273
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
711127-79964.146
J Informatie en communicatie
912128-67363.823
K Financiële activiteiten en verzekeringen
10513-1059.979
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
31639-30935.431
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
2.935277-2.479232.659
N Administratieve en ondersteunende diensten
1.123148-1.03074.456
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
50-2937
P Onderwijs
47953-31927.786
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
90955-48751.525
R Kunst, amusement en recreatie
63680-43245.321
S Overige diensten
1.007175-90076.818
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
51-4213
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
00029
Onbekende economische activiteit
170-2368