View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Maandelijkse stroom van Btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaatselijke zetel, activiteit en ondernemingstype
Btw-plichtige ondernemingen, demografisch verloop per sector
21/09/2022 10:55 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Maand
Juli 2022
Primo-registraties
Opnieuw ingeschreven ond.
Schrappingen
Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
17224-14249.980
B Winning van delfstoffen
000210
C Industrie
44861-34556.771
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
112-91.362
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
171-121.799
F Bouwnijverheid
1.441169-1.019154.686
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
1.375263-1.454189.682
H Vervoer en opslag
27143-25130.100
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
721123-51163.031
J Informatie en communicatie
62074-35660.207
K Financiële activiteiten en verzekeringen
5413-389.435
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
27325-14733.841
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
1.919167-1.191220.714
N Administratieve en ondersteunende diensten
911110-44669.844
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
40-2915
P Onderwijs
31140-19425.549
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
83727-17645.220
R Kunst, amusement en recreatie
39157-15542.454
S Overige diensten
718128-47774.722
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
620142
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
00026
Onbekende economische activiteit
330-2880