View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico volgens geslacht en leeftijdsgroepen voor België, 2017
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
26/11/2018 13:51 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Land
België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Totaal
15,9%
Mannen
14,9%
Vrouwen
16,9%
0-15
17,9%
16-24
22,1%
25-49
14,0%
50-64
13,9%
65+
16,0%