View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico, België, laatste zes jaren
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
26/11/2018 13:51 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Land
België
België
België
België
België
België
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Totaal
15,3%15,1%15,5%14,9%15,5%15,9%
Mannen
14,7%14,6%15,0%14,1%14,4%14,9%
Vrouwen
15,9%15,5%15,9%15,6%16,5%16,9%
0-15
17,3%16,8%17,9%17,4%17,2%17,9%
16-24
16,5%17,0%20,4%19,5%21,2%22,1%
25-49
13,3%13,8%14,4%13,5%13,5%14,0%
50-64
12,8%11,7%11,8%12,1%14,3%13,9%
65+
19,4%18,4%16,1%15,2%15,4%16,0%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
9,5%8,7%8,1%8,6%9,7%8,9%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
20,5%16,9%14,1%12,5%13,3%14,8%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
8,0%6,0%9,2%9,2%10,3%8,0%
Totaal geen afhankelijke kinderen
15,2%15,3%14,2%13,7%14,5%14,3%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
33,9%34,2%36,4%35,7%41,4%39,7%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
11,7%10,6%10,3%9,5%11,9%12,7%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
8,2%7,8%10,2%9,3%8,2%8,5%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
18,2%19,9%20,0%21,1%19,2%19,1%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
15,9%11,9%17,6%14,0%16,1%20,8%
Totaal met afhankelijke kinderen
15,4%14,9%16,6%16,0%16,5%17,5%
Alleenstaande, man <65 jaar
20,2%27,0%23,2%21,0%23,6%23,2%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
23,2%25,5%28,0%25,6%26,8%18,9%
Alleenstaande, man 65+ jaar
17,8%18,4%17,2%18,2%17,1%25,4%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
18,3%22,3%18,1%18,6%17,3%18,8%
Totaal alleenstaanden
20,2%24,5%22,4%21,2%21,8%21,9%
Eigenaars
8,8%8,1%8,4%8,1%7,6%8,8%
Huurders
33,4%34,6%34,7%32,8%36,2%36,4%
Werkenden
4,5%4,4%4,8%4,6%4,7%5,0%
Werklozen
34,8%46,2%42,9%40,5%45,9%49,1%
Gepensioneerden
16,7%15,1%12,9%12,4%13,3%13,7%
Andere niet-actieven
27,8%29,2%31,3%30,3%32,0%32,7%
Opleidingsniveau: laag
24,4%25,4%25,8%24,5%26,0%27,2%
Opleidingsniveau: gemiddelde
12,2%11,7%13,3%13,8%14,1%14,4%
Opleidingsniveau: hoog
7,4%7,2%6,7%6,7%6,8%6,4%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
43,7%50,2%47,9%42,8%46,3%51,6%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
8,0%5,9%8,2%8,4%8,0%8,1%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
2,6%2,8%2,9%2,4%2,7%2,2%
Huishoudens met kinderen: W=0
73,9%71,0%74,4%72,8%82,0%85,8%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
43,2%43,2%43,0%45,3%41,9%45,8%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
7,5%8,2%8,8%8,0%6,6%8,0%
Huishoudens met kinderen: W=1
3,1%1,4%2,7%3,1%3,2%3,1%