View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico, België, laatste zes jaren
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
15/05/2017 10:30 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Land
België
België
België
België
België
België
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Totaal
15,3%15,3%15,1%15,5%14,9%15,5%
Mannen
14,6%14,7%14,6%15,0%14,1%14,4%
Vrouwen
16,0%15,9%15,5%15,9%15,6%16,5%
0-15
18,5%17,3%16,8%17,9%17,4%17,2%
16-24
15,3%16,5%17,0%20,4%19,5%21,2%
25-49
13,1%13,3%13,8%14,4%13,5%13,5%
50-64
12,1%12,8%11,7%11,8%12,1%14,3%
65+
20,2%19,4%18,4%16,1%15,2%15,4%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
9,9%9,5%8,7%8,1%8,6%9,7%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
22,0%20,5%16,9%14,1%12,5%13,3%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
6,1%8,0%6,0%9,2%9,2%10,3%
Totaal geen afhankelijke kinderen
15,6%15,2%15,3%14,2%13,7%14,5%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
38,5%33,9%34,2%36,4%35,7%41,4%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
9,2%11,7%10,6%10,3%9,5%11,9%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
8,5%8,2%7,8%10,2%9,3%8,2%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
16,7%18,2%19,9%20,0%21,1%19,2%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
14,6%15,9%11,9%17,6%14,0%16,1%
Totaal met afhankelijke kinderen
15,2%15,4%14,9%16,6%16,0%16,5%
Alleenstaande, man <65 jaar
20,8%20,2%27,0%23,2%21,0%23,6%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
24,0%23,2%25,5%28,0%25,6%26,8%
Alleenstaande, man 65+ jaar
19,0%17,8%18,4%17,2%18,2%17,1%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
20,6%18,3%22,3%18,1%18,6%17,3%
Totaal alleenstaanden
21,4%20,2%24,5%22,4%21,2%21,8%
Eigenaars
8,8%8,8%8,1%8,4%8,1%7,6%
Huurders
33,1%33,4%34,6%34,7%32,8%36,2%
Werkenden
4,2%4,5%4,4%4,8%4,6%4,7%
Werklozen
37,8%34,8%46,2%42,9%40,5%45,9%
Gepensioneerden
17,3%16,7%15,1%12,9%12,4%13,3%
Andere niet-actieven
26,4%27,8%29,2%31,3%30,3%32,0%
Opleidingsniveau: laag
25,4%24,4%25,4%25,8%24,5%26,0%
Opleidingsniveau: gemiddelde
12,6%12,2%11,7%13,3%13,8%14,1%
Opleidingsniveau: hoog
7,2%7,4%7,2%6,7%6,7%6,8%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
31,9%43,7%50,2%47,9%42,8%46,3%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
8,8%8,0%5,9%8,2%8,4%8,0%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
2,9%2,6%2,8%2,9%2,4%2,7%
Huishoudens met kinderen: W=0
77,9%73,9%71,0%74,4%72,8%82,0%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
41,3%43,2%43,2%43,0%45,3%41,9%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
11,7%7,5%8,2%8,8%8,0%6,6%
Huishoudens met kinderen: W=1
2,6%3,1%1,4%2,7%3,1%3,2%