View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico, België, laatste zes jaren
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2013
2014
2015
Land
België
België
België
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Totaal
15.1%15.5%14.9%
Mannen
14.6%15.0%14.1%
Vrouwen
15.5%15.9%15.6%
0-15
16.8%17.9%17.4%
16-24
17.0%20.4%19.5%
25-49
13.8%14.4%13.5%
50-64
11.7%11.8%12.1%
65+
18.4%16.1%15.2%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
8.7%8.1%8.6%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
16.9%14.1%12.5%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
6.0%9.2%9.2%
Totaal geen afhankelijke kinderen
15.3%14.2%13.7%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
34.2%36.4%35.7%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
10.6%10.3%9.5%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
7.8%10.2%9.3%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
19.9%20.0%21.1%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
11.9%17.6%14.0%
Totaal met afhankelijke kinderen
14.9%16.6%16.0%
Alleenstaande, man <65 jaar
27.0%23.2%21.0%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
25.5%28.0%25.6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
18.4%17.2%18.2%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
22.3%18.1%18.6%
Totaal alleenstaanden
24.5%22.4%21.2%
Eigenaars
8.1%8.4%8.1%
Huurders
34.6%34.7%32.8%
Werkenden
4.4%4.8%4.6%
Werklozen
46.2%42.9%40.5%
Gepensioneerden
15.1%12.9%12.4%
Andere niet-actieven
29.2%31.3%30.3%
Opleidingsniveau: laag
25.4%25.8%24.5%
Opleidingsniveau: gemiddelde
11.7%13.3%13.8%
Opleidingsniveau: hoog
7.2%6.7%6.7%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
50.2%47.9%42.8%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
5.9%8.2%8.4%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
2.8%2.9%2.4%
Huishoudens met kinderen: W=0
71.0%74.4%72.8%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
43.2%43.0%45.3%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
8.2%8.8%8.0%
Huishoudens met kinderen: W=1
1.4%2.7%3.1%