View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2019
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
280.85936.584140.1505.23032462.855
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
41.2433.6496.2582.51.152
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
41.1589.70115.6621.66.522
BVBA
221.62751.93479.90813.353.482
Coöperative vennootschap
5.3062.6634.816..12.785
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
5.1909644.43616.10.606
Handelsvennootschap van buitenlands recht
75216.031.16.045
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
14.7923.7676.98149.25.589
Publiekrechterlijke instelling
6951463727.1.220
Andere rechtsvormen
6.8081.4122.1572.10.379
Totaal
617.685110.825260.74221.351321.010.635