View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2023 19:45 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2022
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
314.72439.099153.3284.64522511.818
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
50.9843.7226.8550.61.561
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
39.0778.90214.9262.62.907
BVBA
275.93357.49996.3661.429.799
Coöperative vennootschap
3.6721.9533.8620.9.487
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
5.4941.0124.56316.11.085
Handelsvennootschap van buitenlands recht
22215.931215.939
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
16.4154.2987.7163.28.432
Publiekrechterlijke instelling
7101504024.1.266
Andere rechtsvormen
7.0721.6492.3862.11.109
Totaal
714.083118.286290.40620.604241.143.403