View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Snelgroeiende bedrijven (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev. 2
Snelgroeiende bedrijven in de profitsector (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev.2 – laatste jaar
17/12/2021 09:51 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Aant. actieve ondernemingen in t
Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1Geaggregeerd niveau 2Jaar
B-N_S95_X_K: Industrie en marktdiensten/ Reparatie van computers en consumentenartikelen/ exclusief financiële activiteiten en verzekeringen
B: Winning van delfstoffen
2019
1.
C: Industrie
2019
32118.007
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
2019
6.
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
2019
271.028
F: Bouwnijverheid
2019
2649.093
G: Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
2019
49722.231
H: Vervoer en opslag
2019
24113.743
I: Verschaffen van accommodatie en maaltijden
2019
2097.272
J: Informatie en communicatie
2019
21413.523
L: Exploitatie van en handel in onroerend goed
2019
28804
M: Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
2019
25313.090
N: Administratieve en ondersteunende diensten
2019
37546.192
S95: Reparatie van computers en consumentenartikelen
2019
1.
K: Financiële activiteiten en verzekeringen
K64: Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
2019
11.
K65: Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
2019
3.
K66: Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
2019
361.848