View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Snelgroeiende bedrijven (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev. 2
Snelgroeiende bedrijven in de profitsector (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev.2 – laatste jaar
19/04/2021 10:53 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Aant. actieve ondernemingen in t
Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1Geaggregeerd niveau 2Jaar
B-N_S95_X_K: Industrie en marktdiensten/ Reparatie van computers en consumentenartikelen/ exclusief financiële activiteiten en verzekeringen
B: Winning van delfstoffen
2018
00
C: Industrie
2018
26714.775
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
2018
2.
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
2018
24982
F: Bouwnijverheid
2018
2287.611
G: Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
2018
39319.101
H: Vervoer en opslag
2018
1858.561
I: Verschaffen van accommodatie en maaltijden
2018
1786.461
J: Informatie en communicatie
2018
1429.317
L: Exploitatie van en handel in onroerend goed
2018
15.
M: Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
2018
19211.850
N: Administratieve en ondersteunende diensten
2018
34941.498
S95: Reparatie van computers en consumentenartikelen
2018
00
K: Financiële activiteiten en verzekeringen
K64: Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
2018
151.938
K65: Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
2018
4193
K66: Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
2018
30972