View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Snelgroeiende bedrijven (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev. 2
Snelgroeiende bedrijven in de profitsector (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev.2 – laatste jaar
28/01/2020 17:08 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Aant. actieve ondernemingen in t
Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1Geaggregeerd niveau 2Jaar
B-N_S95_X_K: Industrie en marktdiensten/ Reparatie van computers en consumentenartikelen/ exclusief financiële activiteiten en verzekeringen
B: Winning van delfstoffen
2017
00
C: Industrie
2017
43330.324
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
2017
5.
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
2017
352.295
F: Bouwnijverheid
2017
32713.277
G: Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
2017
63234.202
H: Vervoer en opslag
2017
25220.790
I: Verschaffen van accommodatie en maaltijden
2017
2028.313
J: Informatie en communicatie
2017
23218.980
L: Exploitatie van en handel in onroerend goed
2017
301.111
M: Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
2017
33922.853
N: Administratieve en ondersteunende diensten
2017
45897.684
S95: Reparatie van computers en consumentenartikelen
2017
1.
K: Financiële activiteiten en verzekeringen
K64: Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
2017
222.982
K65: Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
2017
4104
K66: Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
2017
25803