View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Snelgroeiende bedrijven (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev. 2
Snelgroeiende bedrijven in de profitsector (groei van 10% of meer) en werkgelegenheid volgens NACE Rev.2 – laatste jaar
14/12/2022 10:45 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Aant. actieve ondernemingen in t
Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1Geaggregeerd niveau 2Jaar
B-N_S95_X_K: Industrie en marktdiensten/ Reparatie van computers en consumentenartikelen/ exclusief financiële activiteiten en verzekeringen
B: Winning van delfstoffen
2020
00
C: Industrie
2020
26413.142
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
2020
2.
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
2020
17874
F: Bouwnijverheid
2020
2387.822
G: Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
2020
42515.416
H: Vervoer en opslag
2020
19012.862
I: Verschaffen van accommodatie en maaltijden
2020
672.214
J: Informatie en communicatie
2020
19011.351
L: Exploitatie van en handel in onroerend goed
2020
28.
M: Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
2020
24111.534
N: Administratieve en ondersteunende diensten
2020
28335.275
S95: Reparatie van computers en consumentenartikelen
2020
00
K: Financiële activiteiten en verzekeringen
K64: Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
2020
8.
K65: Verzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
2020
4.
K66: Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
2020
371.736