View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar en sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) voor de industrie en de bouw
Structuur van de ondernemingen voor de industrie en bouw, 2018
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
23/04/2021 11:55 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Referentiejaar
2018
Omzet
Productiewaarde
Aankopen goederen en diensten
Arbeidsproductiviteit
Omzet per werkzame persoon
Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen
693.181668.330504.8938732163
C Industrie
266.479.527252.696.420214.946.86611852967
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
31.608.69431.899.46926.166.5641811.02093
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
8.724.3558.921.0975.729.73513635366
F Bouwnijverheid
69.100.67968.495.81652.064.3255721652