View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico - algemeen, subjectief, voor sociale transfers -, België, 2018
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
14/06/2019 10:26 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Land
België
Armoederisico (AR)
Subjectief armoederisico
AR voor sociale transfers
AR voor soc trans exc pensioen
Karakteristieken
Totaal
16,4%19,0%42,2%25,1%
Mannen
15,6%18,2%39,4%24,2%
Vrouwen
17,2%19,7%44,9%25,9%
0-15
20,2%23,6%30,6%29,9%
16-24
20,4%22,8%33,5%32,4%
25-49
14,2%18,8%24,6%22,2%
50-64
14,1%17,7%38,5%26,9%
65+
16,7%14,0%92,3%19,5%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
8,9%12,1%26,0%18,5%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
15,7%11,4%91,0%20,1%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
4,5%12,3%30,3%11,5%
Totaal geen afhankelijke kinderen
14,6%15,9%56,1%21,6%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
41,3%46,9%61,5%59,9%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
12,0%13,7%20,2%19,7%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
9,8%13,8%16,9%16,7%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
25,0%26,1%34,9%34,9%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
13,9%20,8%33,3%27,7%
Totaal met afhankelijke kinderen
18,2%21,7%29,8%28,5%
Alleenstaande, man <65 jaar
25,2%26,3%40,2%36,7%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
27,6%32,3%45,4%39,8%
Alleenstaande, man 65+ jaar
19,3%19,0%97,5%20,8%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
20,8%19,0%98,2%21,0%
Totaal alleenstaanden
23,8%24,7%65,5%30,9%
Eigenaars
9,1%10,9%35,0%16,1%
Huurders
37,2%41,9%62,7%50,8%
Werkenden
5,2%10,9%12,3%9,7%
Werklozen
49,4%49,0%80,1%75,4%
Gepensioneerden
14,3%13,8%90,6%18,9%
Andere niet-actieven
34,4%32,7%59,3%52,7%
Opleidingsniveau: laag
27,8%29,2%69,8%40,5%
Opleidingsniveau: gemiddelde
14,5%17,9%42,8%24,1%
Opleidingsniveau: hoog
6,4%8,0%26,7%10,2%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
60,0%56,2%95,9%87,5%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
5,9%13,2%20,3%13,9%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
3,2%7,2%6,6%3,6%
Huishoudens met kinderen: W=0
84,7%79,0%99,0%98,8%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
34,9%38,1%74,0%71,4%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
10,9%15,4%22,1%21,1%
Huishoudens met kinderen: W=1
4,5%9,6%7,0%6,4%