View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico - algemeen, subjectief, voor sociale transfers -, België, 2016
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
15/05/2017 10:30 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2016
Land
België
Armoederisico (AR)
Subjectief armoederisico
AR voor sociale transfers
AR voor soc trans exc pensioen
Karakteristieken
Totaal
15,5%21,5%44,2%26,3%
Mannen
14,4%20,5%40,7%24,9%
Vrouwen
16,5%22,6%47,5%27,6%
0-15
17,2%25,2%32,0%31,0%
16-24
21,2%27,5%37,0%34,1%
25-49
13,5%21,1%26,4%23,7%
50-64
14,3%21,5%43,5%29,4%
65+
15,4%15,4%93,0%18,3%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
9,7%16,1%30,5%22,5%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
13,3%12,2%92,0%18,7%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
10,3%18,5%37,7%16,5%
Totaal geen afhankelijke kinderen
14,5%18,8%58,3%23,0%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
41,4%43,4%64,6%63,3%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
11,9%17,9%19,9%18,3%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
8,2%12,7%17,6%17,1%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
19,2%28,2%37,9%37,9%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
16,1%33,8%37,8%28,1%
Totaal met afhankelijke kinderen
16,5%24,1%31,3%29,3%
Alleenstaande, man <65 jaar
23,6%29,2%41,3%37,8%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
26,8%34,2%51,9%41,6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
17,1%18,7%94,9%18,9%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
17,3%20,0%97,6%17,3%
Totaal alleenstaanden
21,8%26,6%66,4%30,6%
Eigenaars
7,6%13,3%36,6%16,2%
Huurders
36,2%43,3%64,1%52,8%
Werkenden
4,7%12,8%12,6%9,8%
Werklozen
45,9%51,1%83,7%77,3%
Gepensioneerden
13,3%14,7%91,5%18,7%
Andere niet-actieven
32,0%36,6%61,0%52,4%
Opleidingsniveau: laag
26,0%32,7%72,3%40,5%
Opleidingsniveau: gemiddelde
14,1%21,2%44,4%25,0%
Opleidingsniveau: hoog
6,8%9,4%28,1%12,0%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
46,3%54,2%95,6%83,3%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
8,0%18,1%22,6%15,6%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
2,7%8,6%5,5%3,1%
Huishoudens met kinderen: W=0
82,0%73,8%99,6%98,7%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
41,9%46,5%84,4%76,4%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
6,6%18,4%21,4%20,5%
Huishoudens met kinderen: W=1
3,2%9,7%7,5%6,5%