View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico - algemeen, subjectief, voor sociale transfers -, België, 2017
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
26/11/2018 13:51 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Land
België
Armoederisico (AR)
Subjectief armoederisico
AR voor sociale transfers
AR voor soc trans exc pensioen
Karakteristieken
Totaal
15,9%20,9%43,8%26,3%
Mannen
14,9%19,6%40,9%25,5%
Vrouwen
16,9%22,1%46,6%27,0%
0-15
17,9%25,3%31,9%31,1%
16-24
22,1%25,7%37,3%34,8%
25-49
14,0%20,9%25,7%23,5%
50-64
13,9%18,9%41,6%28,1%
65+
16,0%16,1%93,3%19,7%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
8,9%14,3%28,1%20,5%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
14,8%12,3%92,5%20,0%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
8,0%15,2%35,6%15,8%
Totaal geen afhankelijke kinderen
14,3%17,6%57,6%22,6%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
39,7%42,1%61,2%59,7%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
12,7%18,7%19,2%17,8%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
8,5%11,9%16,1%16,1%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
19,1%27,6%37,0%36,4%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
20,8%33,2%44,1%37,3%
Totaal met afhankelijke kinderen
17,5%23,9%31,5%29,8%
Alleenstaande, man <65 jaar
23,2%25,4%41,1%37,5%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
18,9%33,2%47,0%37,6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
25,4%20,0%96,0%21,6%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
18,8%24,2%97,1%19,8%
Totaal alleenstaanden
21,9%26,2%65,5%30,4%
Eigenaars
8,8%13,3%37,1%17,4%
Huurders
36,4%42,8%63,0%51,8%
Werkenden
5,0%12,3%12,6%9,9%
Werklozen
49,1%49,0%82,5%77,8%
Gepensioneerden
13,7%16,2%91,7%19,6%
Andere niet-actieven
32,7%34,3%60,4%53,2%
Opleidingsniveau: laag
27,2%31,1%71,3%41,7%
Opleidingsniveau: gemiddelde
14,4%20,9%45,1%25,6%
Opleidingsniveau: hoog
6,4%8,4%27,1%10,5%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
51,6%48,8%96,2%85,6%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
8,1%17,6%22,0%16,0%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
2,2%8,0%5,6%2,6%
Huishoudens met kinderen: W=0
85,8%74,9%98,8%98,6%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
45,8%50,8%84,2%81,4%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
8,0%18,1%22,0%20,7%
Huishoudens met kinderen: W=1
3,1%8,6%7,8%6,8%