View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico - algemeen, subjectief, voor sociale transfers -, België, 2018
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Land
België
Armoederisico (AR)
Subjectief armoederisico
AR voor sociale transfers
AR voor soc trans exc pensioen
Karakteristieken
Totaal
16.4%19.2%41.9%25.3%
Mannen
15.6%18.3%39.4%24.5%
Vrouwen
17.1%20.0%44.4%26.1%
0-15
19.9%23.7%30.1%29.6%
16-24
20.5%22.9%34.2%32.7%
25-49
14.3%18.9%24.4%22.3%
50-64
14.5%18.2%39.8%27.7%
65+
16.6%14.0%92.3%19.4%
2 volwassenen, beiden <65 jaar
9.4%12.4%27.2%19.3%
2 volwassenen, minstens één is 65+ jaar
15.5%11.3%90.8%19.9%
Andere huishoudens zonder afhankelijke kinderen
4.7%12.4%30.2%11.9%
Totaal geen afhankelijke kinderen
14.9%16.2%56.2%22.2%
Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind
39.9%45.8%60.4%58.8%
2 volwassenen, 1 afhankelijk kind
12.2%13.8%20.0%19.5%
2 volwassenen, 2 afhankelijke kinderen
9.9%13.7%16.9%16.4%
2 volwassenen, 3+ afhankelijke kinderen
24.0%26.6%34.8%34.8%
Andere huishoudens met afhankelijke kinderen
14.0%20.8%32.1%27.8%
Totaal met afhankelijke kinderen
18.0%21.9%29.5%28.4%
Alleenstaande, man <65 jaar
25.2%26.5%41.2%37.3%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
27.8%32.3%46.7%40.6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
19.0%18.8%97.4%20.5%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
20.5%19.1%98.2%20.7%
Totaal alleenstaanden
23.8%24.9%65.1%31.5%
Eigenaars
9.0%10.9%34.4%16.0%
Huurders
37.1%42.2%62.9%51.4%
Werkenden
5.1%10.8%12.1%9.7%
Werklozen
50.5%49.9%80.8%76.1%
Gepensioneerden
14.1%13.9%90.6%18.9%
Andere niet-actieven
34.4%33.1%59.8%53.4%
Opleidingsniveau: laag
28.1%29.7%69.6%41.2%
Opleidingsniveau: gemiddelde
14.5%18.1%42.7%24.6%
Opleidingsniveau: hoog
6.5%8.1%26.6%10.4%
Huishoudens zonder kinderen: W=0
59.8%56.0%96.0%87.7%
Huishoudens zonder kinderen: 0<W<1
6.2%13.4%20.6%14.4%
Huishoudens zonder kinderen: W=1
3.3%7.2%6.3%3.6%
Huishoudens met kinderen: W=0
82.7%77.9%98.9%98.7%
Huishoudens met kinderen: 0<W<0,5
35.9%39.1%74.2%71.0%
Huishoudens met kinderen: 0,5<=W<1
10.3%15.3%21.3%20.7%
Huishoudens met kinderen: W=1
4.6%9.6%7.1%6.5%