View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2022 10:38 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2021
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
28.5754.00511.5792.334646.499
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
2.2243324300.2.986
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
1.381482566..2.429
BVBA
7.6712.8623.1390.13.672
Coöperative vennootschap
2421561890.587
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
517673571.942
Handelsvennootschap van buitenlands recht
1002.21902.220
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
6281452863.1.062
Publiekrechterlijke instelling
9320.14
Andere rechtsvormen
21134640.309
Totaal
41.4598.08616.6124.557670.720