View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2023 19:45 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2022
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
34.6574.56913.791698853.723
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
2.2953313861.3.013
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
1.2893984860.2.173
BVBA
8.1622.9803.1281.14.271
Coöperative vennootschap
2471412201.609
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
443973810.921
Handelsvennootschap van buitenlands recht
2311.89001.896
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
6091753050.1.089
Publiekrechterlijke instelling
5101.7
Andere rechtsvormen
23951700.360
Totaal
47.9488.74618.7682.592878.062