View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2021 12:11 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2020
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
26.3853.68910.6341.008141.717
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
2.1113054321.2.849
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
1.359470505..2.334
BVBA
7.1303.0052.8487.12.990
Coöperative vennootschap
231167198..596
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
465653770.907
Handelsvennootschap van buitenlands recht
3001.636.1.639
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
5521432433.941
Publiekrechterlijke instelling
14032.19
Andere rechtsvormen
22545800.350
Totaal
38.4757.88915.3202.657164.342