View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2019
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
27.0314.39413.507497245.431
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
2.5203425192.3.383
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
1.4504606361.2.547
BVBA
7.3143.0683.4996.13.887
Coöperative vennootschap
287200304..791
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
5241243721.1.021
Handelsvennootschap van buitenlands recht
001840.841
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
6371893406.1.172
Publiekrechterlijke instelling
23581.37
Andere rechtsvormen
20443640.311
Totaal
39.9908.82519.2501.354269.421