View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
14/10/2019 12:10 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
23.7254.11111.950512440.302
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
2.1143124662.2.894
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
1.4034676062.2.478
BVBA
6.6292.9743.1256.12.734
Coöperative vennootschap
295213276..784
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
528813560.965
Handelsvennootschap van buitenlands recht
331916.923
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
5071542422.905
Publiekrechterlijke instelling
12310.16
Andere rechtsvormen
14328460.217
Totaal
35.3598.34617.0691.440462.218