View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
04/10/2018 13:43 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
20.9493.67311.526337836.493
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
1.9382734024.2.617
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
1.4514625841.2.498
BVBA
6.2173.0133.1089.12.347
Coöperative vennootschap
235228287..750
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
4391013780.918
Handelsvennootschap van buitenlands recht
210772.775
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
5451832502.980
Publiekrechterlijke instelling
8150.14
Andere rechtsvormen
1214437..202
Totaal
31.9057.97916.5771.125857.594