View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2019
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
1.049247611601.850
B Winning van delfstoffen
3140.8
C Industrie
2.9973161.18496.4.593
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
16615538.242
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
827423.134
F Bouwnijverheid
9.8931.6032.817425014.738
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
8.7191.4454.0661.599015.829
H Vervoer en opslag
1.76867546022103.124
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
3.7077261.7116906.213
J Informatie en communicatie
3.9571.2271.31354.6.551
K Financiële activiteiten en verzekeringen
49511222326.856
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
1.8013777032302.904
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
12.1453.2424.229147019.763
N Administratieve en ondersteunende diensten
4.9418251.952147.7.865
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
27713..47
P Onderwijs
2.22032589614.3.455
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
2.0573101.1211413.503
R Kunst, amusement en recreatie
2.7174999501804.184
S Overige diensten
5.3534891.9135307.808
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
8751.21
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
0210.3
Onbekende economische activiteit
357113.56
Alle economische activiteiten
64.14012.24124.4282.9371103.747