View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
14/10/2019 12:10 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
1.029277581501.829
B Winning van delfstoffen
3362.14
C Industrie
2.7562781.116102.4.252
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
12314322.171
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
649401.114
F Bouwnijverheid
7.0061.9362.783452012.177
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
7.8831.5164.0211.182014.602
H Vervoer en opslag
1.64987646529703.287
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
3.7428071.7536706.369
J Informatie en communicatie
3.8771.1981.32555.6.455
K Financiële activiteiten en verzekeringen
6158123014.940
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
1.6813495605202.642
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
11.3673.1183.930116018.531
N Administratieve en ondersteunende diensten
4.6787711.775152.7.376
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
1976..32
P Onderwijs
1.99334387816.3.230
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
1.9822751.03117.3.305
R Kunst, amusement en recreatie
2.595448888903.940
S Overige diensten
4.7825081.8443607.170
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
25440.33
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
01.0.1
Onbekende economische activiteit
3415161.66
Alle economische activiteiten
57.90312.58423.4612.588096.536