View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
04/10/2018 13:43 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
1.072117841001.877
B Winning van delfstoffen
5032.10
C Industrie
1.6232568023912.721
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
616120.79
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
3911271.78
F Bouwnijverheid
4.1411.1892.36821117.910
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
6.4611.5973.793466112.318
H Vervoer en opslag
9322894136911.704
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
3.0287661.7838305.660
J Informatie en communicatie
1.6555848082913.077
K Financiële activiteiten en verzekeringen
187537614.330
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
7621913271501.295
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
5.3151.7722.2318409.402
N Administratieve en ondersteunende diensten
2.0205811.0485103.700
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
733..13
P Onderwijs
58611928913.1.007
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
633813143.1.031
R Kunst, amusement en recreatie
1.1811564861111.835
S Overige diensten
2.1893129972303.521
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
3220.7
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
00.1.1
Onbekende economische activiteit
50110218
Alle economische activiteiten
31.9057.97916.5771.125857.594