View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2023 19:45 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2022
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
1.186247862302.019
B Winning van delfstoffen
3060.9
C Industrie
2.47923495769.3.739
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
9410163.123
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
578322.99
F Bouwnijverheid
6.9521.1702.408343110.874
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
9.3341.4253.9001.526016.185
H Vervoer en opslag
1.45548142917162.542
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
3.2255961.4945305.368
J Informatie en communicatie
2.37967988653.3.997
K Financiële activiteiten en verzekeringen
287779613.473
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
1.02721240119.1.659
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
8.1492.2752.968134.13.526
N Administratieve en ondersteunende diensten
3.1736101.32370.5.176
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
17714..38
P Onderwijs
1.35719552922.2.103
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
1.26213458719.2.002
R Kunst, amusement en recreatie
1.5452345292012.329
S Overige diensten
3.9463721.4055105.774
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
14210.17
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
0101.2
Onbekende economische activiteit
7010.8
Alle economische activiteiten
47.9488.74618.7682.592878.062