View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2019
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
1.18111753901.954
B Winning van delfstoffen
3031.7
C Industrie
2.00926690556.3.236
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
8210181.111
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
364391.80
F Bouwnijverheid
4.9771.3012.56021009.048
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
7.7241.5654.342537014.168
H Vervoer en opslag
1.1384194408712.085
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
3.2417181.8287105.858
J Informatie en communicatie
2.32064099160.4.011
K Financiële activiteiten en verzekeringen
2576110516.439
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
9652073711211.556
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
6.8672.1562.840133011.996
N Administratieve en ondersteunende diensten
2.7326141.27080.4.696
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
2123..26
P Onderwijs
1.00215541718.1.592
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
9341254331101.503
R Kunst, amusement en recreatie
1.5362216051902.381
S Overige diensten
2.9293481.3223204.631
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
8120.11
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
0000.0
Onbekende economische activiteit
28130.32
Alle economische activiteiten
39.9908.82519.2501.354269.421