View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
14/10/2019 12:10 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
1.07217772801.869
B Winning van delfstoffen
3060.9
C Industrie
1.74622878840.2.802
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
6713132.95
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
375293.74
F Bouwnijverheid
4.4121.2742.30923708.232
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
7.1161.6073.845595213.165
H Vervoer en opslag
9883733889211.842
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
3.0407031.7657305.581
J Informatie en communicatie
1.94055280456.3.352
K Financiële activiteiten en verzekeringen
27269877.435
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
8361793521401.381
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
6.1581.9402.422155010.675
N Administratieve en ondersteunende diensten
2.3375901.13862.4.127
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
861..15
P Onderwijs
80513834719.1.309
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
77712238111.1.291
R Kunst, amusement en recreatie
1.2401804692301.912
S Overige diensten
2.4843441.1353914.003
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
3360.12
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
00.1.1
Onbekende economische activiteit
183123.36
Alle economische activiteiten
35.3598.34617.0691.440462.218