View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de dienstensector
Structuur van de ondernemingen volgens grootteklasse van tewerkstelling voor de dienstensector, 2020
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
22/09/2022 11:56 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Referentiejaar
2020
Omzet
Toegevoegde waarde
Aantal werkzame personen
Omzet per werkzame persoon
Arbeidsproductiviteit
SectieGrootteklasse tewerkstelling
H Vervoer en opslag
Tussen 0 en 1
2.665.742655.12711.76322756
Tussen 2 en 9
3.992.8221.072.98620.10119953
Tussen 10 en 19
3.795.5761.101.50313.43728282
Tussen 20 en 49
6.402.5001.959.13924.44226280
Tussen 50 en 249
10.381.4033.040.09236.98028182
250 of meer
18.615.8878.140.721112.10716673
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Tussen 0 en 1
2.388.152640.50930.8857721
Tussen 2 en 9
4.351.7361.269.20966.8586519
Tussen 10 en 19
1.599.052592.25322.9847026
Tussen 20 en 49
1.176.596421.42714.7568029
Tussen 50 en 249
.....
250 of meer
.....
J Informatie en communicatie
Tussen 0 en 1
4.580.5331.431.88331.72314445
Tussen 2 en 9
3.219.1161.024.09819.69716352
Tussen 10 en 19
2.112.863764.2899.00323585
Tussen 20 en 49
3.336.7841.697.97715.828211107
Tussen 50 en 249
6.925.5683.419.04624.164287141
250 of meer
17.184.7719.419.70248.895351193
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
Tussen 0 en 1
6.938.8413.559.59137.55418595
Tussen 2 en 9
4.023.0241.740.52531.52512855
Tussen 10 en 19
912.557426.9753.204285133
Tussen 20 en 49
.....
Tussen 50 en 249
1.055.182573.4074.724223121
250 of meer
.....
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
Tussen 0 en 1
18.777.5907.906.724137.18013758
Tussen 2 en 9
11.421.0633.882.68374.83615352
Tussen 10 en 19
4.668.2041.732.83921.83421479
Tussen 20 en 49
6.265.6922.594.24924.633254105
Tussen 50 en 249
10.716.7533.657.99439.04927494
250 of meer
9.808.7165.096.84651.118192100
N Administratieve en ondersteunende diensten
Tussen 0 en 1
5.196.1861.805.39134.00615353
Tussen 2 en 9
5.896.6272.062.72131.14718966
Tussen 10 en 19
1.884.269617.48312.85314748
Tussen 20 en 49
2.898.0901.364.19324.84011755
Tussen 50 en 249
6.077.9373.334.54960.95310055
250 of meer
14.414.96511.261.913267.4265442
S Overige diensten
Tussen 0 en 1
.....
Tussen 2 en 9
.....
Tussen 10 en 19
.....
Tussen 20 en 49
.....
Tussen 50 en 249
.....
250 of meer
.....