View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Faillissementen in België per maand, gemeente, economische activiteit (NACE 2008), type onderneming, rechtsvorm en grootteklasse van het aantal werknemers (RSZ)
Aantal faillissementen volgens activiteit en gewest, 2017
21/05/2019 10:50 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
België
België
België
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Aantal faillissementen
Aantal faillissementen
Aantal faillissementen
Aantal faillissementen
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
2661951
B Winning van delfstoffen
..11
C Industrie
21665141422
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
61.7
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
53816
F Bouwnijverheid
8134145251.752
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
1.1497366512.536
H Vervoer en opslag
21416696476
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
1.0165195982.133
J Informatie en communicatie
14112267330
K Financiële activiteiten en verzekeringen
43152886
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
1086755230
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
416185151752
N Administratieve en ondersteunende diensten
271214151636
P Onderwijs
1710633
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
29151862
R Kunst, amusement en recreatie
783146155
S Overige diensten
1407080290
Alle economische activiteiten
4.6882.6392.6419.968