View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking op basis van de Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 1999-2016
Werkgelegenheids-, werkloosheids- en activiteitsgraad per geslacht voor België en Gewesten, laatste 4 kwartalen
14/09/2022 10:05 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kwartaal
1ste kwartaal 2016
2de kwartaal 2016
3de kwartaal 2016
4de kwartaal 2016
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Geslacht
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
BelgiëGewest
België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Werkgelegenheidsgraad
59.1%50.6%54.8%58.9%48.7%53.8%60.4%50.6%55.5%62.8%51.3%57.0%
Werkloosheidsgraad
18.5%16.3%17.5%17.3%17.4%17.4%17.3%15.7%16.6%17.0%14.9%16.1%
Activiteitsgraad
72.6%60.5%66.5%71.3%59.0%65.1%73.0%60.1%66.5%75.6%60.3%67.9%
Vlaams Gewest
Werkgelegenheidsgraad
69.8%62.2%66.0%70.5%61.6%66.1%70.5%62.3%66.4%71.0%63.9%67.5%
Werkloosheidsgraad
5.8%5.2%5.5%4.8%5.1%4.9%5.0%4.7%4.9%4.5%3.8%4.1%
Activiteitsgraad
74.1%65.6%69.9%74.1%64.9%69.5%74.2%65.4%69.8%74.3%66.4%70.4%
Waals Gewest
Werkgelegenheidsgraad
59.7%52.1%55.9%62.3%52.6%57.4%61.5%52.2%56.9%61.9%54.8%58.3%
Werkloosheidsgraad
11.5%9.9%10.8%10.6%10.6%10.6%10.4%11.5%10.9%10.7%9.4%10.1%
Activiteitsgraad
67.5%57.8%62.7%69.6%58.9%64.2%68.6%59.0%63.8%69.3%60.5%64.9%
België
Werkgelegenheidsgraad
65.4%57.7%61.6%66.6%57.3%62.0%66.5%57.8%62.2%67.2%59.6%63.4%
Werkloosheidsgraad
8.9%7.8%8.4%7.9%8.0%8.0%8.0%7.9%8.0%7.8%6.7%7.3%
Activiteitsgraad
71.8%62.5%67.2%72.4%62.3%67.4%72.3%62.7%67.5%72.9%63.9%68.4%