View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau
Werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad
27/03/2019 10:47 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kwartaal
4de kwartaal 2018
Werkgelegenheidsgraad
Werkloosheidsgraad
TotaalOnderwijsniveau
Totaal
Laag
36,0%12,6%
Midden
66,8%5,8%
Hoog
83,5%3,5%
Totaal
65,2%5,8%