View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau
Werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad
12/09/2023 13:57 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kwartaal
2de kwartaal 2023
Werkgelegenheidsgraad
Werkloosheidsgraad
TotaalOnderwijsniveau
Totaal
Laag
34.3%14.6%
Midden
64.7%6.0%
Hoog
86.1%2.6%
Totaal
65.9%5.5%