View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau
Werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad
13/03/2024 09:38 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kwartaal
4de kwartaal 2023
Werkgelegenheidsgraad
Werkloosheidsgraad
TotaalOnderwijsniveau
Totaal
Laag
35.2%12.6%
Midden
66.0%6.3%
Hoog
85.8%3.2%
Totaal
66.9%5.5%