View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: Belangrijkste indicatoren per jaar en sector van economische activiteit (Nace Rev. 2)
Structuur van de ondernemingen, per sector van economische activiteit, 2019
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
24/09/2021 14:02 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Referentiejaar
2019
Omzet
Aankopen goederen en diensten
Invest. in materiële goederen
Omzet per werkzame persoon
Arbeidsproductiviteit
Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen
769.127508.231124.52630110671
C Industrie
273.621.234216.286.41111.520.05452512268
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
26.439.42320.718.1477.478.6151.177253100
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
9.011.3396.105.6871.766.65735613165
F Bouwnijverheid
75.988.37956.841.6485.277.5092276053
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
490.294.187431.651.5788.525.7997939151
H Vervoer en opslag
51.122.98835.700.0175.539.7232318455
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
18.765.54212.351.7611.453.6481103626
J Informatie en communicatie
38.038.56621.089.3635.133.72125111979
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
15.812.5437.497.0857.335.53619610145
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
61.194.15236.144.2164.917.1141787666
N Administratieve en ondersteunende diensten
42.668.13320.321.4317.762.835914836
S Overige diensten
......