View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: Belangrijkste indicatoren per jaar en sector van economische activiteit (Nace Rev. 2)
Structuur van de ondernemingen, per sector van economische activiteit, 2017
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
24/09/2019 09:48 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Referentiejaar
2017
Omzet
Aankopen goederen en diensten
Invest. In Materiële Goederen
Omzet per werkzame persoon
Arbeidsproductiviteit
Gemiddelde personeelskosten
Sectie
B Winning van delfstoffen
804.171532.82091.67230610364
C Industrie
267.652.442216.402.6859.713.13253411265
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
32.196.85026.712.2702.358.7751.700292107
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
10.991.0877.600.4132.638.98344314965
F Bouwnijverheid
72.795.56954.607.6703.854.1712175451
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
455.964.706405.422.8486.844.6397347650
H Vervoer en opslag
50.885.64536.513.1236.324.5562387853
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
16.236.97010.520.1071.284.887903125
J Informatie en communicatie
36.435.43022.152.9822.703.52127311476
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
14.401.6547.020.9366.789.0311929048
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
70.353.26745.785.6945.241.7782147969
N Administratieve en ondersteunende diensten
41.872.53022.118.8726.415.074974935
S Overige diensten
......