View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Globale energiebalans
18/01/2021 08:22 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent
Alle producten
Alle producten
Alle producten
Product Groep
Vaste fossiele brandstoffen
Siderurgische gassen
Aardolie en aardolieproducten
Aardgas
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-hernieuwbaar afval
Kernenergie
Warmte
Elektriciteit
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
...33.63166311.340310.15.946
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
27.32......58
Invoer
3.230.63.09219.2241.1811..1.09587.823
Uitvoer
-83.-32.486-3.740-438...-1.254-38.002
Internationale maritieme bunkers
..-8.188-10.....-8.198
Internationale luchtvaart bunkers
..-1.704......-1.704
Voorraadwijzigingen
-95.-480-276.....-851
Totale energievoorziening
3.079.20.26515.2014.37466411.340310-15955.072
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
9488113.8772.42349911.34054610019.293
Cokesovens
1.110........1.110
Hoogovens
2.116........2.116
Raffinaderijen en petrochemische industrie
..43.090......43.090
Voor gemengd aardgas
....0....0
Transformatie input
3.23548843.1013.8772.42349911.34054610065.609
Transformatie output
Productie van elektriciteit en warmte
.......7378.0618.798
Cokesovens
886213.......1.099
Hoogovens
.671.......671
Raffinaderijen en petrochemische industrie
..42.898......42.898
Gemengd in aardgas
...0.....0
Niet gespecifieerd Transformatie output
..153......153
Transformatie output
88688343.0510...7378.06153.619
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
..140...332338
Cokesovens
.910......91
Hoogovens
.1650......166
Olieraffinaderijen
..1.098794....1432.035
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties
...46...0.46
Niet gespecifieerd Energie sector
.......3610
Energie sector
.2571.1008440..34812.685
Distributieverliezen
...291..7309346
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
1515314503.2..3391.026
Chemie en petrochemie
13.1.0441.325101.3341.2653.991
Non ferro metalen
7.0115....178299
Niet-metaalhoudende mineralen
344.33493133118.81731.303
Transportmaterialen
..449...071123
Machinerie
..151124...142273
Extractieve industrie
..015....3853
Voeding, dranken en tabak
33.793982..465321.639
Papier, pulp en drukkerij
23.912927315.27173649
Hout en houtproducten
...19161...48227
Bouw
..7256....80208
Textiel en leer
..183.1.085170
Niet gespecifieerd Industrie
..6211510...173361
Industrie sector
4361531.2623.953673136.4153.29610.323
Transport sector
Spoorverkeer
0.23.....138161
Wegverkeer
..7.96728485...88.489
Binnenlandse luchtvaart
..2......2
Binnenlandse scheepvaart
..153......153
Transport via pijpleiding
...27....835
Niet gespecifieerd Transport
..0.....00
Transport sector
0.8.14655485...1548.841
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
..7061.8476729.471.8604.556
Huishoudens
46.2.2903.279683..161.5857.899
Land- en bosbouw
6.38830141..6153895
Niet gespecifieerd Andere sectoren
..39.0....39
Andere sectoren
52.3.4225.42879129.693.59813.389
Niet energetisch verbruik
258.5.9771.015.....7.250
Finale consumptie
74615318.80710.4511.949165.4857.04839.803
Statistisch verschil
-16-14308-0-00.6-37248