View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Globale energiebalans 2020
27/06/2022 16:26 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Alle producten
Alle producten
Alle producten
Product Groep
Vaste fossiele brandstoffen
Siderurgische gassen
Aardolie en aardolieproducten
Aardgas
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-hernieuwbaar afval
Kernenergie
Warmte
Elektriciteit
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
...53.9916468.369322.13.333
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
24.38......62
Invoer
2.572.53.80917.9551.3571..1.18076.873
Uitvoer
-156.-27.054-2.905-420...-1.208-31.744
Internationale maritieme bunkers
..-6.374-3.....-6.377
Internationale luchtvaart bunkers
..-1.198......-1.198
Voorraadwijzigingen
-87.-748127.....-708
Totale energievoorziening
2.352.18.47315.1794.9286478.369322-2950.241
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
8364164.0882.7924828.36956012016.798
Cokesovens
1.008........1.008
Hoogovens
1.534..29.....1.563
Raffinaderijen en petrochemische industrie
..35.828......35.828
Voor gemengd aardgas
....1....1
Transformatie input
2.55036435.8444.1172.7934828.36956012055.199
Transformatie output
Productie van elektriciteit en warmte
.......7257.6868.411
Cokesovens
799192.......990
Hoogovens
.505.......505
Raffinaderijen en petrochemische industrie
..35.752......35.752
Gemengd in aardgas
...1.....1
Niet gespecifieerd Transformatie output
..145......145
Transformatie output
79969735.8971...7257.68645.804
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
..1497..287308
Cokesovens
.840......84
Hoogovens
.1290......130
Olieraffinaderijen
..826771....1311.727
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties
...30....636
Niet gespecifieerd Energie sector
.......11616
Energie sector
.21382880597.114292.301
Distributieverliezen
...251..8297331
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
1514113494.2..3481.013
Chemie en petrochemie
10.1.1111.318100.3101.2574.015
Non ferro metalen
..0106....166273
Niet-metaalhoudende mineralen
259.76475142115.91721.249
Transportmaterialen
..4460..062113
Machinerie
..141044...118240
Extractieve industrie
...16....3652
Voeding, dranken en tabak
25.793877..474801.574
Papier, pulp en drukkerij
19.912424116.22148579
Hout en houtproducten
...181720..42232
Bouw
..6747....80194
Textiel en leer
..171.0.072144
Niet gespecifieerd Industrie
..6311011..3158346
Industrie sector
3291411.3643.868657133.3923.13910.023
Transport sector
Spoorverkeer
0.21.....126146
Wegverkeer
..6.65243702...127.408
Binnenlandse luchtvaart
..2......2
Binnenlandse scheepvaart
..183......183
Transport via pijpleiding
...23....124
Niet gespecifieerd Transport
..01.....1
Transport sector
0.6.85866702...1397.765
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
..7871.7707125.591.7584.470
Huishoudens
33.2.5613.072656..141.5997.935
Land- en bosbouw
12.27631239..6161806
Niet gespecifieerd Andere sectoren
..35.0...540
Andere sectoren
45.3.6585.15476725.793.52313.251
Niet energetisch verbruik
244.5.7171.144.....7.104
Finale consumptie
61714117.59710.2322.126158.4726.80138.143
Statistisch verschil
-16-21101-0-00.-41171