View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Globale energiebalans
30/04/2020 10:09 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent
Alle producten
Alle producten
Alle producten
Product Groep
Vaste fossiele brandstoffen
Siderurgische gassen
Aardolie en aardolieproducten
Aardgas
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-hernieuwbaar afval
Kernenergie
Warmte
Elektriciteit
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
....3.3576687.451..11.476
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
32.27......58
Invoer
3.279.65.12716.1331.1430..1.86087.543
Uitvoer
-51.-32.763-1.133-292...-370-34.608
Internationale maritieme bunkers
..-9.274-9.....-9.283
Internationale luchtvaart bunkers
..-1.686......-1.686
Voorraadwijzigingen
-158.-245-83.....-485
Totale energievoorziening
3.103.21.18714.9084.2096687.451.1.49053.015
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
9459313.7842.2445027.45124611614.841
Cokesovens
1.106........1.106
Hoogovens
2.090........2.090
Raffinaderijen en petrochemische industrie
..41.243......41.243
Voor gemengd aardgas
....0....0
Transformatie input
3.20545941.2743.7842.2445027.45124611659.281
Transformatie output
Productie van elektriciteit en warmte
.......7786.4577.235
Cokesovens
885215.......1.100
Hoogovens
.651.......651
Raffinaderijen en petrochemische industrie
..41.042......41.042
Gemengd in aardgas
...0.....0
Niet gespecifieerd Transformatie output
..96......96
Transformatie output
88586741.1380...7786.45750.124
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
..170...268276
Cokesovens
.910......91
Hoogovens
.1600......160
Olieraffinaderijen
..1.155631...1161342.036
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties
.......0.0
Niet gespecifieerd Energie sector
.......268
Energie sector
.2511.1576380..1184082.572
Distributieverliezen
...281..7327362
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
1217312517.2..3751.091
Chemie en petrochemie
9.1.2471.392102.2551.2624.177
Non ferro metalen
8.0137....182328
Niet-metaalhoudende mineralen
348.42517138118.42101.376
Transportmaterialen
..449...069122
Machinerie
..151162...158291
Extractieve industrie
...13....3952
Voeding, dranken en tabak
31.889979..465191.581
Papier, pulp en drukkerij
32.1013431214.32161694
Hout en houtproducten
...18181...35234
Bouw
..7352....80204
Textiel en leer
..19221.094189
Niet gespecifieerd Industrie
..65995...161329
Industrie sector
4411731.4774.034727136.3373.34510.669
Transport sector
Spoorverkeer
..22.....136158
Wegverkeer
..8.05915479...58.558
Binnenlandse luchtvaart
..2......2
Binnenlandse scheepvaart
..141......141
Transport via pijpleiding
...43....144
Niet gespecifieerd Transport
..0.....00
Transport sector
..8.22558479...1428.904
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
..7551.8155330.481.8964.597
Huishoudens
69.2.4533.320660..151.5868.103
Land- en bosbouw
9.31127644..5147792
Niet gespecifieerd Andere sectoren
..46.0....46
Andere sectoren
78.3.5645.41175730.683.62913.538
Niet energetisch verbruik
254.6.5041.043.....7.801
Finale consumptie
77317319.77010.5461.963167.4057.11640.912
Statistisch verschil
9-16123-8910.3-1913