View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Bruto elektriciteitsproductie
Verloop bruto elektriciteitsproductie
20/01/2020 14:32 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Gigawattuur
Indicator groep
Bruto elektriciteitsproductie
Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Alle productenProduct groepProduct niveau 1
Alle producten
Kernenergie
Kernenergie
48.23440.29542.64433.70326.10343.52342.22728.597
Vaste fossiele brandstoffen
Andere bitumineuze kool
3.4763.3893.0082.0902.0753909191
Siderurgische gassen
Cokesovengas
56163935151268
Hoogovengas
1.8001.9131.9651.9631.8792.0902.1852.103
Andere teruggewonnen gassen
115147147173142148143143
Aardolie en aardolieproducten
Raffinaderijgas
11220990167156160142132
LPG
...1.9109
Lamppetroleum
1063266114
Gas-/dieselolie
631917171891016
Zware stookolie
105994730291431
Aardgas
Aardgas
25.43823.54620.92419.32122.02622.11323.01823.982
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-gepompte waterkracht
196357380292318370270314
Windenergie
2.3122.7513.6654.6155.5745.4386.5147.465
Fotovoltaïsche zonne-energie
1.1692.1482.6442.8863.0563.0953.3073.902
Vaste biobrandstoffen
3.1253.6853.3562.6323.5543.4713.8163.484
Biogas
528664775872953993938945
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
822705729880927955987968
Biodiesel
2420161314141112
Andere vloeibare biobrandstoffen
20112811077116172463
Niet-hernieuwbaar afval
Niet-hernieuwbaar industrieel afval
518572434390399422435438
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval
576725748888897921948919
Andere bronnen
Recuperatiewarmte
134227412419459513540478
Gepompte hydro
1.2271.3021.3241.1731.0991.1191.1271.015
Andere bronnen
..1181111119
Alle producten
90.24182.92383.48872.64669.82585.81386.77675.095