View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Bruto elektriciteitsproductie
Verloop bruto elektriciteitsproductie 2021
01/06/2022 13:16 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Gigawattuur
Indicator groep
Bruto elektriciteitsproductie
Jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Alle productenProduct groepProduct niveau 1
Alle producten
Kernenergie
Kernenergie
33.70326.10343.52342.22728.59743.52434.43550.326
Vaste fossiele brandstoffen
Andere bitumineuze kool
2.0902.0753909191948258
Siderurgische gassen
Cokesovengas
351512687116
Hoogovengas
1.9631.8792.0902.1852.1032.2601.6441.627
Andere teruggewonnen gassen
17314214814314315514172
Aardolie en aardolieproducten
Raffinaderijgas
1671561601421324810092
LPG
111109965
Lamppetroleum
266114211
Gas-/dieselolie
171891016111110
Zware stookolie
30291431122
Aardgas
Aardgas
19.33522.02022.07823.01423.98125.52926.77322.577
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-gepompte waterkracht
292318370270292302267393
Windenergie
4.6155.5745.4176.5187.5719.75012.76411.942
Fotovoltaïsche zonne-energie
2.8863.0563.0953.3083.9034.2525.1055.608
Vaste biobrandstoffen
2.6323.5543.4713.8163.4843.2913.3193.051
Biogas
8729599939389459471.015959
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
832869880921915864916918
Biodiesel
13141411121252
Andere vloeibare biobrandstoffen
7711617246359198
Niet-hernieuwbaar afval
Niet-hernieuwbaar industrieel afval
370399422435438419395371
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval
841838855854828789833805
Andere bronnen
Recuperatiewarmte
419459513540478425487366
Gepompte hydro
1.1731.0991.1191.1271.0158791.048932
Andere bronnen
81111119111111
Alle producten
72.54569.70885.60886.61675.03793.64089.389100.142