View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Bruto elektriciteitsproductie
Verloop bruto elektriciteitsproductie 2022
16/05/2023 09:49 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Gigawattuur
Indicator groep
Bruto elektriciteitsproductie
Jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Alle productenProduct groepProduct niveau 1
Alle producten
Kernenergie
Kernenergie
26.10343.52342.22728.59743.52434.43550.32643.879
Vaste fossiele brandstoffen
Andere bitumineuze kool
2.075390919194824440
Siderurgische gassen
Cokesovengas
151268711712
Hoogovengas
1.8792.0902.1852.1032.2601.6441.8942.116
Andere teruggewonnen gassen
14214814314315514184107
Aardolie en aardolieproducten
Raffinaderijgas
15616014213248100152188
LPG
111099645
Lamppetroleum
661142149
Gas-/dieselolie
189101611112024
Zware stookolie
2914311211
Aardgas
Aardgas
22.02022.07823.01423.98125.52926.77722.51722.241
Hernieuwbare energie en biobrandstoffen
Niet-gepompte waterkracht
318370270292302267418261
Windenergie
5.5745.4206.5217.5749.75512.81911.99811.971
Fotovoltaïsche zonne-energie
3.0573.0953.3083.9034.2535.1125.6187.062
Vaste biobrandstoffen
3.5543.4713.8163.4843.2913.3192.7632.619
Biogas
9599939389459471.015976978
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
869880921916864910937782
Biodiesel
14141112125012
Andere vloeibare biobrandstoffen
11617246359201463
Niet-hernieuwbaar afval
Niet-hernieuwbaar industrieel afval
399422435438419395325321
Niet-hernieuwbaar huishoudelijk afval
838855854828789840926783
Andere bronnen
Recuperatiewarmte
459513540478425487498333
Gepompte hydro
1.0991.1191.1271.0158791.0489321.375
Andere bronnen
11111191111910
Alle producten
69.70885.61086.61975.04093.64689.455100.46595.193