View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico volgens arbeidssituatie voor België, 2018
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
12/03/2020 09:59 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Land
België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Werkenden
5,1%
Werklozen
50,5%
Gepensioneerden
14,1%
Andere niet-actieven
34,4%