View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
04/10/2018 13:43 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
32.2815.93315.686742154.643
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
5.3756059801.6.961
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
9723233850.1.680
BVBA
13.1504.6195.3410.23.110
Coöperative vennootschap
306215214..735
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
5681065110.1.185
Handelsvennootschap van buitenlands recht
0002.050.2.050
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
1.1363305916.2.063
Publiekrechterlijke instelling
346110.51
Andere rechtsvormen
837136231..1.204
Totaal
54.65912.27323.9502.799193.682