View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2022 10:38 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2021
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
41.9355.37716.2026441064.168
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
5.8734097090.6.991
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
691233325..1.249
BVBA
22.9184.8677.7821.35.568
Coöperative vennootschap
4222880.152
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
575884441.1.108
Handelsvennootschap van buitenlands recht
0002.52312.524
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
1.1233525420.2.017
Publiekrechterlijke instelling
134120.29
Andere rechtsvormen
4541191800.753
Totaal
73.62411.47126.2843.16911114.559