View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
14/10/2019 12:10 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
34.5186.01415.806633056.971
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
5.8916848050.7.380
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
8453262990.1.470
BVBA
13.8834.7955.1951.23.874
Coöperative vennootschap
266184165..615
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
57912340610.1.118
Handelsvennootschap van buitenlands recht
0011.939.1.940
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
1.1973285674.2.096
Publiekrechterlijke instelling
356110.52
Andere rechtsvormen
6891242061.1.020
Totaal
57.90312.58423.4612.588096.536