View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2023 19:45 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2022
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
41.5865.91717.262641265.408
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
7.1764016990.8.276
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
6371912700.1.098
BVBA
30.7865.3189.9420.46.046
Coöperative vennootschap
7725490.151
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
629874190.1.135
Handelsvennootschap van buitenlands recht
0011.92921.932
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
1.1703895560.2.115
Publiekrechterlijke instelling
16390.28
Andere rechtsvormen
4171141371.669
Totaal
82.49412.44529.3442.5714126.858