View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2021 12:11 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2020
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
39.3515.16814.9296271860.093
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
5.0044546230.6.081
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
689241272..1.202
BVBA
19.7674.7746.6120.31.153
Coöperative vennootschap
562860..144
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
541983830.1.022
Handelsvennootschap van buitenlands recht
0002.084.2.084
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
1.1213044801.1.906
Publiekrechterlijke instelling
155150.35
Andere rechtsvormen
4821141581.755
Totaal
67.02611.18623.5322.71318104.475