View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen volgens rechtsvorm en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2019
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
Aantal oprichtingen
TotaalRechtsvorm
Totaal
Natuurlijke persoon
38.3385.86615.979726160.910
VGN (vennootschap onder gemeenschappelijke naam) of VEG (vennootschap bij wijze van enkelvoudige geldschieting)
5.4456518100.6.906
NV (naamloze vennootschap) of VGD (vennootschap bij wijze van geldschieten op aandelen)
8182682770.1.363
BVBA
16.9584.7985.9740.27.730
Coöperative vennootschap
13397118..348
Handelsvereniging in deelneming of tijdelijke handelsvereniging
562884405.1.095
Handelsvennootschap van buitenlands recht
0002.205.2.205
VZW (vereniging zonder winstgevend doel)
1.3573416081.2.307
Publiekrechterlijke instelling
162160.34
Andere rechtsvormen
5131302060.849
Totaal
64.14012.24124.4282.9371103.747