View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico bij alleenstaanden voor België, 2017
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
26/11/2018 13:51 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Land
België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Alleenstaande, man <65 jaar
23,2%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
18,9%
Alleenstaande, man 65+ jaar
25,4%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
18,8%
Totaal alleenstaanden
21,9%