View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Armoederisico gebaseerd op de EU SILC enquête sinds 2004, volgens jaar, karakteristieken (geslacht, leeftijdsklasse, opleidingsniveau, activiteit, …) en gewest
Armoederisico bij alleenstaanden voor België, 2018
De percentages zijn niet cumulatief maar geven voor elke specifiek gedefinieerde categorie het armoederisico (%) weer. Breuk in de reeks in 2013 betreffende de werklozen, zie fiche van de metadata.
14/06/2019 10:26 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Land
België
Armoederisico (AR)
Karakteristieken
Alleenstaande, man <65 jaar
25,2%
Alleenstaande, vrouw <65 jaar
27,6%
Alleenstaande, man 65+ jaar
19,3%
Alleenstaande, vrouw 65+ jaar
20,8%
Totaal alleenstaanden
23,8%