View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en de bouw
Structuur van de ondernemingen volgens grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en bouw, 2021
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
29/09/2023 11:25 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Referentiejaar
2021
Omzet
Productiewaarde
Aankopen goederen en diensten
Arbeidsproductiviteit
Omzet per werkzame persoon
Gemiddelde personeelskosten
SectieGrootteklasse tewerkstelling
B Winning van delfstoffen
Tussen 0 en 9
89.50389.40459.5909229245
Tussen 10 en 19
39.48339.63930.8146821539
Tussen 20 en 49
......
Tussen 50 en 249
239.269190.524173.9119634868
250 of meer
......
C Industrie
Tussen 0 en 9
13.406.77413.063.0619.957.7376123136
Tussen 10 en 19
6.888.2416.720.0305.154.9577326941
Tussen 20 en 49
16.812.17116.261.78312.636.8218932750
Tussen 50 en 249
47.675.06744.251.41036.801.90710139463
250 of meer
205.038.443198.264.145167.011.29818583283
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Tussen 0 en 9
5.665.1435.631.1164.071.3131.9286.68161
Tussen 10 en 19
888.953884.090772.0728286.30567
Tussen 20 en 49
1.085.5891.095.643551.3756141.22378
Tussen 50 en 249
5.608.8474.887.0724.973.1454363.63394
250 of meer
16.308.36816.413.37711.409.473260882109
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Tussen 0 en 9
1.332.9351.312.056997.91015463445
Tussen 10 en 19
688.236718.600532.44913748648
Tussen 20 en 49
1.292.7731.292.075968.95711041055
Tussen 50 en 249
2.387.4402.354.6671.743.04717561063
250 of meer
5.357.7845.518.0483.381.92215835976
F Bouwnijverheid
Tussen 0 en 9
39.926.28839.182.69032.529.8694723043
Tussen 10 en 19
8.088.4347.888.4726.036.4866925349
Tussen 20 en 49
7.997.2867.716.7135.656.8827023351
Tussen 50 en 249
10.561.36810.332.2147.210.2448326257
250 of meer
14.663.89514.681.42810.447.8469130670