View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en de bouw
Structuur van de ondernemingen volgens grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en bouw, 2018
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
20/04/2021 16:37 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Referentiejaar
2018
Omzet
Productiewaarde
Aankopen goederen en diensten
Arbeidsproductiviteit
Omzet per werkzame persoon
Gemiddelde personeelskosten
SectieGrootteklasse tewerkstelling
B Winning van delfstoffen
Tussen 0 en 9
124.101121.75199.78411153748
Tussen 10 en 19
......
Tussen 20 en 49
102.72189.56971.9988728545
Tussen 50 en 249
194.468181.312140.4508230356
250 of meer
......
C Industrie
Tussen 0 en 9
11.420.87611.211.3008.928.3814821337
Tussen 10 en 19
6.371.2936.176.4024.546.5926623247
Tussen 20 en 49
16.574.00115.972.05612.677.7747730848
Tussen 50 en 249
40.514.41938.180.77830.083.0439435060
250 of meer
191.598.938181.155.884158.711.07615775779
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Tussen 0 en 9
4.494.3714.491.6563.024.5821.9866.26060
Tussen 10 en 19
1.695.4151.696.0651.496.8517888.23069
Tussen 20 en 49
351.720359.086228.54136569991
Tussen 50 en 249
3.143.1433.151.7612.905.0302623.23799
250 of meer
21.924.04522.200.90118.511.56012576793
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Tussen 0 en 9
916.805915.607700.37310545838
Tussen 10 en 19
......
Tussen 20 en 49
1.224.5001.195.565932.12511241554
Tussen 50 en 249
1.846.9981.818.2891.287.35614247059
250 of meer
......
F Bouwnijverheid
Tussen 0 en 9
32.340.53531.801.71125.534.0764419945
Tussen 10 en 19
6.648.7766.674.1054.935.4425819847
Tussen 20 en 49
8.195.4658.017.6375.903.5246422149
Tussen 50 en 249
8.636.1198.555.1005.974.1177222653
250 of meer
13.279.78413.447.2639.717.1668327664