View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
04/10/2018 13:43 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle werknemersklassenNIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
1.84192.57979717.65311.6741.6355.1532.9932791.2629.1773.57569959651.8013.351611755.122
1-4 werknemers
320910120953344449513225165830926251441011.921
5-9 werknemers
311903216313379652518003914...249
10-19 werknemers
101601102551666215501307.0.119
20-49 werknemers
0013001219441041129021003...103
50-99 werknemers
00100312132077301401...45
100-199 werknemers
0020122003101030800...23
200-249 werknemers
.0001010000.0210100...6
250-499 werknemers
0000000002000100100...4
500-999 werknemers
..000001000.0000001...2
1000-1999 werknemers
..000000000.00000.....0
2000-2999 werknemers
..000.0.000.00000.....0
3000-3999 werknemers
..0....0..0.00000.....0
4000-4999 werknemers
..00..0...0..0000.....0
5000-9999 werknemers
..0...00..0..0000.....0
+ 10000 werknemers
......00.00..0000.....0
Alle werknemersklassen
1.877102.72179787.91012.3181.7045.6603.0773301.2959.4023.700131.0071.0311.8353.521711857.594