View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
11/10/2019 18:13 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle werknemersklassenNIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
1.83672.64793657.99412.5011.7425.0683.2793631.34010.4414.01861.2981.2231.8743.840813659.680
1-4 werknemers
26110904198550694444647301677315363214140.1.983
5-9 werknemers
50220414621151111574016048318...291
10-19 werknemers
2114101031611106219610313.0.127
20-49 werknemers
00600911125312531110210..72
50-99 werknemers
0030066121103511300...33
100-199 werknemers
0011113001100530200...19
200-249 werknemers
0000000000000000000...0
250-499 werknemers
0000001001100120400...10
500-999 werknemers
..000001000.0000200...3
1000-1999 werknemers
..000000000.00000.....0
2000-2999 werknemers
..000.0..00.00000.....0
3000-3999 werknemers
..0..0.00.0.00000.....0
4000-4999 werknemers
..00..0...0..0000.....0
5000-9999 werknemers
..0...00..0..0000.....0
+ 10000 werknemers
......00.00..0000.....0
Alle werknemersklassen
1.86992.80295748.23213.1651.8425.5813.3524351.38110.6754.127151.3091.2911.9124.0031213662.218