View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
05/10/2022 09:48 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2021
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle werknemersklassenNIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
1.90373.0511329110.22614.6772.0814.5623.7093891.53711.8074.72851.5701.3722.0894.456601368.411
1-4 werknemers
250114112424827726938363020196011352212000.1.800
5-9 werknemers
501802197072210113331600869.0.239
10-19 werknemers
1090074685741211001423.0.129
20-49 werknemers
10600325301031149018020..86
50-99 werknemers
0010034102116320410...29
100-199 werknemers
0020015100001110200...14
200-249 werknemers
0.00000000000100100...2
250-499 werknemers
0000110001000100300...7
500-999 werknemers
..000010000.0000100...2
1000-1999 werknemers
..000000000.000010....1
2000-2999 werknemers
..000.00000.00000.....0
3000-3999 werknemers
..0..00...0.000.0.....0
4000-4999 werknemers
..00..0...0.00000.....0
5000-9999 werknemers
..0...00.00..0000.....0
+ 10000 werknemers
......00..0..0000.....0
Alle werknemersklassen
1.93573.2011339510.50215.3102.1784.8583.7774441.57312.0834.86581.5831.4392.1204.590601370.720