View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
05/10/2023 20:31 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2022
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle werknemersklassenNIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
1.98193.5861229410.56515.5042.4284.8863.9114231.61213.2725.024132.0901.9392.2955.599122875.375
1-4 werknemers
3501041526656582437593340192108010353315550.2.165
5-9 werknemers
301900216713377962415011811400.255
10-19 werknemers
0010001727751241261212404.0.132
20-49 werknemers
0015004186243086104020..73
50-99 werknemers
0040002213103620100...25
100-199 werknemers
00100122010002700000..16
200-249 werknemers
0.00000000000040100...5
250-499 werknemers
0000000100000160000...8
500-999 werknemers
..000001000.1240000...8
1000-1999 werknemers
..000000000.000000....0
2000-2999 werknemers
..000.00000.00000.....0
3000-3999 werknemers
..0..00...0..00.0.....0
4000-4999 werknemers
..00..0...0..0000.....0
5000-9999 werknemers
..0...00.00..0000.....0
+ 10000 werknemers
......00..0..0000.....0
Alle werknemersklassen
2.01993.7391239910.87416.1852.5425.3683.9974731.65913.5265.176382.1032.0022.3295.774172878.062