View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Aantal stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit en werknemersklasse, meest recente jaar
09/04/2021 14:55 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2019
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Alle economische activiteiten
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
H Vervoer en opslag
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
J Informatie en communicatie
K Financiële activiteiten en verzekeringen
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
N Administratieve en ondersteunende diensten
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
R Kunst, amusement en recreatie
S Overige diensten
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Onbekende economische activiteit
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Aantal schrappingen
Alle werknemersklassenNIS werknemersklasse
Alle werknemersklassen
Geen werknemer
1.91973.095111758.78313.4801.9885.3693.9413681.51511.7294.56461.5681.4462.3364.475603266.813
1-4 werknemers
28088022375757242041473520495116353813050.2.069
5-9 werknemers
5017021654125214104391502521900.268
10-19 werknemers
201401735315971121003235.0.129
20-49 werknemers
0017003193224188225210..79
50-99 werknemers
0010021201102251401...23
100-199 werknemers
0030004003200060400...22
200-249 werknemers
0.000000000.1010000...2
250-499 werknemers
0010000100001050200...10
500-999 werknemers
0.000002000.0200000...4
1000-1999 werknemers
..000002000.000000....2
2000-2999 werknemers
..000.0..00.00000.....0
3000-3999 werknemers
..0..0000.0.00000.....0
4000-4999 werknemers
..00...0..0..0000.....0
5000-9999 werknemers
..0...00..0..0000.....0
+ 10000 werknemers
......00.00..0000.....0
Alle werknemersklassen
1.95473.236111809.04814.1682.0855.8584.0114391.55611.9964.696261.5921.5032.3814.6311103269.421