View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Elektriciteit
30/04/2020 10:09 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent
Product Groep
Elektriciteit
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Invoer
1.860
Uitvoer
-370
Totale energievoorziening
1.490
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
116
Transformatie input
116
Transformatie output
Productie van elektriciteit en warmte
6.457
Transformatie output
6.457
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
268
Olieraffinaderijen
134
Niet gespecifieerd Energie sector
6
Energie sector
408
Distributieverliezen
327
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
375
Chemie en petrochemie
1.262
Non ferro metalen
182
Niet-metaalhoudende mineralen
210
Transportmaterialen
69
Machinerie
158
Extractieve industrie
39
Voeding, dranken en tabak
519
Papier, pulp en drukkerij
161
Hout en houtproducten
35
Bouw
80
Textiel en leer
94
Niet gespecifieerd Industrie
161
Industrie sector
3.345
Transport sector
Spoorverkeer
136
Wegverkeer
5
Transport via pijpleiding
1
Niet gespecifieerd Transport
0
Transport sector
142
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
1.896
Huishoudens
1.586
Land- en bosbouw
147
Andere sectoren
3.629
Finale consumptie
7.116
Statistisch verschil
-19