View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Elektriciteit 2021
16/12/2022 14:10 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep
Elektriciteit
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Invoer
1.306
Uitvoer
-1.984
Totale energievoorziening
-677
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
106
Transformatie input
106
Transformatie output
Productie van elektriciteit en warmte
8.638
Transformatie output
8.638
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
330
Olieraffinaderijen
136
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties
5
Niet gespecifieerd Energie sector
5
Energie sector
477
Distributieverliezen
310
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
368
Chemie en petrochemie
1.266
Non ferro metalen
179
Niet-metaalhoudende mineralen
180
Transportmaterialen
64
Machinerie
126
Extractieve industrie
36
Voeding, dranken en tabak
518
Papier, pulp en drukkerij
161
Hout en houtproducten
69
Bouw
85
Textiel en leer
81
Niet gespecifieerd Industrie
154
Industrie sector
3.288
Transport sector
Spoorverkeer
131
Wegverkeer
22
Transport via pijpleiding
3
Transport sector
156
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
1.752
Huishoudens
1.657
Land- en bosbouw
140
Niet gespecifieerd Andere sectoren
4
Andere sectoren
3.552
Finale consumptie
6.996
Statistisch verschil
73