View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Elektriciteit 2022
29/11/2023 13:44 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep
Elektriciteit
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Invoer
1.406
Uitvoer
-2.053
Totale energievoorziening
-647
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
157
Transformatie input
157
Transformatie output
Productie van elektriciteit en warmte
8.250
Transformatie output
8.250
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
314
Olieraffinaderijen
124
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties
9
Niet gespecifieerd Energie sector
2
Energie sector
450
Distributieverliezen
289
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
379
Chemie en petrochemie
1.212
Non ferro metalen
168
Niet-metaalhoudende mineralen
205
Transportmaterialen
52
Machinerie
135
Extractieve industrie
37
Voeding, dranken en tabak
511
Papier, pulp en drukkerij
164
Hout en houtproducten
49
Bouw
79
Textiel en leer
70
Niet gespecifieerd Industrie
143
Industrie sector
3.203
Transport sector
Spoorverkeer
128
Wegverkeer
41
Transport via pijpleiding
15
Transport sector
183
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
1.703
Huishoudens
1.395
Land- en bosbouw
94
Niet gespecifieerd Andere sectoren
4
Andere sectoren
3.196
Finale consumptie
6.583
Statistisch verschil
124