View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Elektriciteit 2020
27/06/2022 16:26 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep
Elektriciteit
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Invoer
1.180
Uitvoer
-1.208
Totale energievoorziening
-29
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
120
Transformatie input
120
Transformatie output
Productie van elektriciteit en warmte
7.686
Transformatie output
7.686
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
287
Olieraffinaderijen
131
Liquefactie (LNG) en hervergassingsinstallaties
6
Niet gespecifieerd Energie sector
6
Energie sector
429
Distributieverliezen
297
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
348
Chemie en petrochemie
1.257
Non ferro metalen
166
Niet-metaalhoudende mineralen
172
Transportmaterialen
62
Machinerie
118
Extractieve industrie
36
Voeding, dranken en tabak
480
Papier, pulp en drukkerij
148
Hout en houtproducten
42
Bouw
80
Textiel en leer
72
Niet gespecifieerd Industrie
158
Industrie sector
3.139
Transport sector
Spoorverkeer
126
Wegverkeer
12
Transport via pijpleiding
1
Transport sector
139
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
1.758
Huishoudens
1.599
Land- en bosbouw
161
Niet gespecifieerd Andere sectoren
5
Andere sectoren
3.523
Finale consumptie
6.801
Statistisch verschil
11