View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activitet en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
09/04/2021 19:14 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2019
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
30.20325618.418151249.030
B Winning van delfstoffen
61131295.208
C Industrie
33.4223.28814.347765.51.822
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
88513226322.1.302
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
9628856824.1.642
F Bouwnijverheid
83.71314.10834.9064.1831136.911
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
104.61717.75248.2369.7741180.380
H Vervoer en opslag
15.9904.4015.0032.4132027.827
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
35.9277.35416.797427360.508
J Informatie en communicatie
32.3118.94011.421350.53.022
K Financiële activiteiten en verzekeringen
5.0411.1621.963168.8.334
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
19.0354.1176.670237030.059
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
120.86129.04544.2931.0471195.247
N Administratieve en ondersteunende diensten
39.8166.93716.2221.105.64.080
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
423129326..878
P Onderwijs
12.4832.0835.72191.20.378
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
13.8661.9887.17673123.104
R Kunst, amusement en recreatie
24.9483.5749.488176138.187
S Overige diensten
42.9965.40218.728322267.450
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
3421183.76
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
11215.19
Onbekende economische activiteit
90234810.171
Alle economische activiteiten
617.685110.825260.74221.351321.010.635