View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activitet en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
04/10/2018 13:43 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2017
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
30.17525018.329122248.878
B Winning van delfstoffen
6591356.215
C Industrie
31.4643.31813.756642049.180
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
64012420615.985
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
9358556728.1.615
F Bouwnijverheid
75.78513.76433.9453.6931127.188
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
103.73418.24648.6088.0293178.620
H Vervoer en opslag
14.5503.6574.8912.0542425.176
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
34.6817.24316.860410359.197
J Informatie en communicatie
28.6047.78110.527327047.239
K Financiële activiteiten en verzekeringen
4.6591.0901.729155.7.633
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
16.8553.7246.035169126.784
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
110.31026.94141.2789833179.515
N Administratieve en ondersteunende diensten
35.2736.70615.038894157.912
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
423133291..847
P Onderwijs
9.8631.7104.67978.16.330
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
12.0221.7205.86250.19.654
R Kunst, amusement en recreatie
22.4033.0608.669164234.298
S Overige diensten
37.8035.11817.296287360.507
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
5018412.111
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
22.6.10
Onbekende economische activiteit
486349097
Alle economische activiteiten
570.344104.705248.77618.12343941.991