View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activitet en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2022 10:38 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2021
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
30.73226118.826178249.999
B Winning van delfstoffen
64101316.211
C Industrie
36.5373.30315.416718.55.974
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
89114629926.1.362
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
1.0649558119.1.759
F Bouwnijverheid
96.74014.25436.8893.4952151.380
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
111.62317.76750.27210.0051189.668
H Vervoer en opslag
17.5854.6385.2212.2691829.731
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
37.7617.27517.069382262.489
J Informatie en communicatie
35.7629.61112.455343158.172
K Financiële activiteiten en verzekeringen
5.5781.2132.210166.9.167
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
20.7484.4177.626222133.014
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
135.14831.08748.4951.0044215.738
N Administratieve en ondersteunende diensten
41.6916.96517.621899.67.176
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
445138337..920
P Onderwijs
15.0352.4656.870122024.492
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
17.2802.3018.706104.28.391
R Kunst, amusement en recreatie
26.9233.89910.191160241.175
S Overige diensten
47.2435.63020.146343473.366
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
9021173.131
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
11517.24
Onbekende economische activiteit
164305618.268
Alle economische activiteiten
679.105115.541279.43520.489371.094.607