View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activitet en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2023 19:45 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2022
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
30.55826818.782172249.782
B Winning van delfstoffen
6591286.208
C Industrie
36.9683.25615.592721.56.537
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
86415430831.1.357
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
1.1299659523.1.843
F Bouwnijverheid
102.04514.02237.8273.4813157.378
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
111.07617.37850.21710.0422188.715
H Vervoer en opslag
18.2024.6525.2142.2381230.318
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
38.8727.21717.472421263.984
J Informatie en communicatie
37.88510.03612.936333.61.190
K Financiële activiteiten en verzekeringen
5.8641.2462.305168.9.583
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
21.6094.5608.032233.34.434
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
140.87031.96350.237998.224.068
N Administratieve en ondersteunende diensten
44.5327.07018.382953.70.937
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
450145325..920
P Onderwijs
16.0192.6547.401119.26.193
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
30.3243.57213.127128.47.151
R Kunst, amusement en recreatie
28.2884.15310.663159143.264
S Overige diensten
48.1705.76220.782345275.061
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
12529295.188
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
21727.28
Onbekende economische activiteit
166275021.264
Alle economische activiteiten
714.083118.286290.40620.604241.143.403