View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activitet en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
05/10/2021 12:11 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2020
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
30.22225818.488169249.139
B Winning van delfstoffen
66141276.213
C Industrie
34.7993.28814.899733153.720
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
91213828522.1.357
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
9979357122.1.683
F Bouwnijverheid
89.48014.18635.8073.8642143.339
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
108.43617.73649.03910.4693185.683
H Vervoer en opslag
16.6264.5035.0992.3852028.633
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
36.6077.31816.949428361.305
J Informatie en communicatie
33.5819.30411.967347.55.199
K Financiële activiteiten en verzekeringen
5.2431.1942.075167.8.679
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
19.7384.2527.144227.31.361
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
127.41430.10046.2671.02911204.821
N Administratieve en ondersteunende diensten
42.3067.04117.0201.038267.407
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
434134335..903
P Onderwijs
13.4842.2826.214108122.089
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
15.2492.0947.71192.25.146
R Kunst, amusement en recreatie
25.6093.6919.763175139.239
S Overige diensten
45.2055.50319.451346270.507
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
5120143.88
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
11416.22
Onbekende economische activiteit
136315216.235
Alle economische activiteiten
646.596113.194269.27821.652481.050.768