View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herinschrijvingen), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en rechstvorm
Aantal actieve btw-plichtige ondernemingen volgens economische activitet en plaats maatschappelijke zetel, meest recente jaar
14/10/2019 12:10 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Jaar
2018
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Alle plaatsen
Gewest
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
Buitenland
Onbekend
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Aantal btw-plichtige
Alle economische activiteitenSectie
Alle economische activiteiten
A Landbouw, bosbouw en visserij
30.19225518.368133248.950
B Winning van delfstoffen
64111266.207
C Industrie
32.5053.32114.095716.50.637
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
69512622815.1.064
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering
9308556524.1.604
F Bouwnijverheid
78.75314.17434.5783.9301131.436
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen
104.09917.97548.6128.6761179.363
H Vervoer en opslag
15.2504.1754.9792.2702226.696
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden
35.3737.37616.864419360.035
J Informatie en communicatie
30.6488.37211.110340.50.470
K Financiële activiteiten en verzekeringen
4.8621.0931.856160.7.971
L Exploitatie van en handel in onroerend goed
17.9833.8946.323212128.413
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
115.41428.05442.8229901187.281
N Administratieve en ondersteunende diensten
37.5136.80615.5481.004.60.871
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen
427129302..858
P Onderwijs
11.0701.9035.22186.18.280
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
13.2501.8606.54763.21.720
R Kunst, amusement en recreatie
23.7103.3169.137162136.326
S Overige diensten
40.1995.27618.065297263.839
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
6917392.127
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
18.5.14
Onbekende economische activiteit
8217417.147
Alle economische activiteiten
593.089108.243255.42619.51734976.309