View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Aardolie en aardolieproducten 2020
27/06/2022 16:26 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Niveau 1
Ruwe aardolie
Intermediaire producten
Andere koolwaterstoffen
Raffinaderijgas
LPG
Motorbenzine
Vliegtuigbenzine
Kerosine
Lamppetroleum
Nafta
Gas-/dieselolie
Zware stookolie
White spirit en kookpuntbenzine
Smeermiddelen
Bitumen
Petroleumcokes
Paraffine-wassen
Overige olieproducten
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
...........38......
Invoer
27.7221.405..2.36171730977575.0498.4184.15171.36549127816764
Uitvoer
.-2.466..-862-3.355-20-1.140-204-3.011-9.389-3.231-46-1.361-371-693.-906
Internationale maritieme bunkers
..........-1.382-4.992......
Internationale luchtvaart bunkers
.......-1.198..........
Voorraadwijzigingen
-141-5..-9-13.-1193-85-54052.48-1472.2
Totale energievoorziening
27.581-1.066..1.491-2.65010-1.479-1441.953-2.892-3.981-3951105-34316-141
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
...101...1.40......
Raffinaderijen en petrochemische industrie
27.5851.541145.1124149..1.1791.394.46....3.402
Transformatie input
27.5851.541145101134149.11.1791.398046....3.402
Transformatie output
Raffinaderijen en petrochemische industrie
.2.606.5901.1714.643.1.5131912.63713.1534.064920137641.4.313
Niet gespecifieerd Transformatie output
..145...............
Transformatie output
.2.6061455901.1714.643.1.5131912.63713.1534.064920137641.4.313
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
..........1.......
Cokesovens
..........0.......
Hoogovens
..........0.......
Olieraffinaderijen
...57938..........209..
Energie sector
...57938.....1....209..
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
..........91...3..
Chemie en petrochemie
....237....8381619......
Non ferro metalen
..........00......
Niet-metaalhoudende mineralen
..........716...53..
Transportmaterialen
..........4.......
Machinerie
..........14.......
Voeding, dranken en tabak
....1.....42......
Papier, pulp en drukkerij
....1.....17......
Bouw
....05....583......
Textiel en leer
....0.....1.......
Niet gespecifieerd Industrie
....9...4.510......
Industrie sector
....2485..483816449...56..
Transport sector
Spoorverkeer
..........21.......
Wegverkeer
....481.489....5.114.......
Binnenlandse luchtvaart
......11..........
Binnenlandse scheepvaart
........1.1821......
Niet gespecifieerd Transport
.....0............
Transport sector
....481.490111.5.3161......
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
....210..10.754....1..
Huishoudens
....15625..27.2.346....6..
Land- en bosbouw
....17..5.2620......
Niet gespecifieerd Andere sectoren
......0341.........
Andere sectoren
....1793203444.3.3630...7..
Niet energetisch verbruik
....2.000....2.583.187542472316769
Finale consumptie
....2.4751.527135493.4218.844677542478516769
Statistisch verschil
-5-1..3653-0-1-2-1018150-2-43.1