View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Aardolie en aardolieproducten
30/04/2020 10:09 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent
Product Niveau 1
Ruwe aardolie
NGL (aardgascondensaten)
Intermediaire producten
Andere koolwaterstoffen
Raffinaderijgas
LPG
Motorbenzine
Vliegtuigbenzine
Kerosine
Lamppetroleum
Nafta
Gas-/dieselolie
Zware stookolie
White spirit en kookpuntbenzine
Smeermiddelen
Bitumen
Petroleumcokes
Paraffine-wassen
Overige olieproducten
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
............27......
Invoer
33.230231.560..2.3381.62011.670664.77610.0165.854111.68093841017919
Uitvoer
..-2.449..-739-4.486.-1.634-310-2.536-11.777-5.536-46-1.587-399-509.-754
Internationale maritieme bunkers
...........-1.318-7.955......
Internationale luchtvaart bunkers
........-1.686..........
Voorraadwijzigingen
7.-109..-10-104.-1481060120-50-1-132036.-63
Totale energievoorziening
33.23723-998..1.589-2.9711-1.798-2342.300-2.960-7.661-3579559-6317102
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
....231...2.50......
Raffinaderijen en petrochemische industrie
33.239462.36796.0299.48.1.122785.43.262..2.936
Transformatie input
33.239462.36796231299.4821.122790043.262..2.936
Transformatie output
Raffinaderijen en petrochemische industrie
.233.421.9759114.973.1.8922912.83113.7617.76087..306.3.811
Niet gespecifieerd Transformatie output
...96...............
Transformatie output
.233.421969759114.973.1.8922912.83113.7617.76087..306.3.811
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
...........1.......
Cokesovens
...........0.......
Hoogovens
...........0.......
Olieraffinaderijen
....952......0....204..
Energie sector
....952......2....204..
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
...........102......
Chemie en petrochemie
.....240....9641824......
Non ferro metalen
...........00......
Niet-metaalhoudende mineralen
...........721...14..
Transportmaterialen
...........4.......
Machinerie
...........15.......
Voeding, dranken en tabak
.....2.....51......
Papier, pulp en drukkerij
.....1.....19......
Bouw
......5....643......
Textiel en leer
...........1.......
Niet gespecifieerd Industrie
.....6...4.56.......
Industrie sector
.....2485..496418160...14..
Transport sector
Spoorverkeer
...........22.......
Wegverkeer
.....551.604....6.401.......
Binnenlandse luchtvaart
.......12..........
Binnenlandse scheepvaart
.........1.1391......
Niet gespecifieerd Transport
......0............
Transport sector
.....551.604121.6.5611......
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
.....160..9.729.......
Huishoudens
.....13325..25.2.267....3..
Land- en bosbouw
.....17..6.2970......
Niet gespecifieerd Andere sectoren
.......03510.........
Andere sectoren
.....1513203549.3.2930...3..
Niet energetisch verbruik
.....2.054....3.036.148812991817977
Finale consumptie
.....2.5081.641137544.00110.036768812993617977
Statistisch verschil
-3.56..-9640909-27230-1-13.1