View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Aardolie en aardolieproducten 2021
16/12/2022 14:10 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Niveau 1
Ruwe aardolie
Intermediaire producten
Andere koolwaterstoffen
Raffinaderijgas
LPG
Motorbenzine
Vliegtuigbenzine
Kerosine
Lamppetroleum
Nafta
Gas-/dieselolie
Zware stookolie
White spirit en kookpuntbenzine
Smeermiddelen
Bitumen
Petroleumcokes
Paraffine-wassen
Overige olieproducten
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
...........37......
Invoer
29.0842.937..2.53392691.110305.8076.9905.532331.59484930316742
Uitvoer
-195-3.682..-1.041-3.832-32-642-26-3.384-11.330-2.984-79-1.496-297-751.-1.042
Internationale maritieme bunkers
..........-1.538-6.031......
Internationale luchtvaart bunkers
.......-1.512..........
Voorraadwijzigingen
243-60..-6-42.141-1577111652-35-6-29.30
Totale energievoorziening
29.132-805..1.486-2.948-24-90242.480-5.168-3.281-4563545-47716-270
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
...161...1.70......
Raffinaderijen en petrochemische industrie
29.1343.404112.72432...1.330780.490259..4.555
Transformatie input
29.1343.4041121673432..11.3307870490259..4.555
Transformatie output
Raffinaderijen en petrochemische industrie
.4.211.7211.1985.28525920512.71214.9763.39399..802.5.700
Niet gespecifieerd Transformatie output
..112...............
Transformatie output
.4.2111127211.1985.28525920512.71214.9763.39399..802.5.700
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
..........1.......
Cokesovens
..........0.......
Hoogovens
..........0.......
Olieraffinaderijen
...70542..........242..
Energie sector
...70542.....1....242..
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
..........91...3..
Chemie en petrochemie
....232....9331518......
Non ferro metalen
..........50......
Niet-metaalhoudende mineralen
..........3315...47..
Transportmaterialen
..........8.......
Machinerie
..........13.......
Extractieve industrie
....0.....1.......
Voeding, dranken en tabak
....1.....142......
Papier, pulp en drukkerij
....1.....27......
Hout en houtproducten
..........10.......
Bouw
....04....553......
Textiel en leer
....0.....1.......
Niet gespecifieerd Industrie
....11...3.110......
Industrie sector
....2454..393318045...50..
Transport sector
Spoorverkeer
..........25.......
Wegverkeer
....481.825....5.479.......
Binnenlandse luchtvaart
......03..........
Binnenlandse scheepvaart
........1.1251......
Niet gespecifieerd Transport
.....0............
Transport sector
....481.825031.5.6281......
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
....210..12.585....1..
Huishoudens
....15730..34.2.219....6..
Land- en bosbouw
....38..4.2820......
Visserij
..........29.......
Niet gespecifieerd Andere sectoren
.....00291.........
Andere sectoren
....1813902952.3.1140...7..
Niet energetisch verbruik
....2.086....2.929.184592882316869
Finale consumptie
....2.5601.868131563.8628.922644592888016869
Statistisch verschil
-22..937-0-14-30974804-22.7