View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Vaste fossiele brandstoffen en afgeleide gassen
18/01/2021 08:22 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent
Product Groep
Vaste fossiele brandstoffen
Siderurgische gassen
Product Niveau 1
Antraciet
Cokeskool
Andere bitumineuze kool
Subbitumineuze kool
Steenkool-briketten
Cokesoven-cokes
Koolteer
BKB (bruinkoolbriketten)
Cokesovengas
Hoogovengas
Andere teruggewonnen gassen
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
..819.......
Invoer
3401.0651.20502238221160...
Uitvoer
-16-1-38-0-1-27.....
Voorraadwijzigingen
-7440-4410-18-0....
Totale energievoorziening
2501.1041.131201193221160...
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
..9.....145531
Cokesovens
.1.110.........
Hoogovens
169.922..1.024.....
Transformatie input
1691.110931..1.024..145531
Transformatie output
Cokesovens
.....84838.213..
Hoogovens
.........58190
Transformatie output
.....84838.21358190
Energie sector
Cokesovens
........91..
Hoogovens
........1310052
Energie sector
........10410052
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
7....8..108386
Chemie en petrochemie
.....11.2...
Non ferro metalen
.......7...
Niet-metaalhoudende mineralen
22.15419.0.148...
Voeding, dranken en tabak
3.27..3.....
Papier, pulp en drukkerij
..22....2...
Industrie sector
32.20319.23.158108386
Transport sector
Spoorverkeer
..0........
Transport sector
..0........
Andere sectoren
Huishoudens
44...1..1...
Land- en bosbouw
4.10.......
Andere sectoren
48.101..1...
Niet energetisch verbruik
......258....
Finale consumptie
81.20420123258160108386
Statistisch verschil
.-6-5-00-600-1-130