View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Vaste fossiele brandstoffen en afgeleide gassen 2020
27/06/2022 16:26 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Groep
Vaste fossiele brandstoffen
Siderurgische gassen
Product Niveau 1
Antraciet
Cokeskool
Andere bitumineuze kool
Subbitumineuze kool
Steenkool-briketten
Cokesoven-cokes
Koolteer
BKB (bruinkoolbriketten)
Cokesovengas
Hoogovengas
Andere teruggewonnen gassen
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
..618.......
Invoer
2061.13577902140206103...
Uitvoer
-12.-49-0-1-95.....
Voorraadwijzigingen
-3-1354900-67-0...
Totale energievoorziening
1921.00078519140213103...
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
..8.....233329
Cokesovens
.1.008.........
Hoogovens
120.613..800.....
Transformatie input
1201.008621..800..233329
Transformatie output
Cokesovens
.....76732.192..
Hoogovens
.........43669
Transformatie output
.....76732.19243669
Energie sector
Cokesovens
........84..
Hoogovens
........108336
Energie sector
........948336
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
10....6..102354
Chemie en petrochemie
.....9.1...
Niet-metaalhoudende mineralen
15.12619.0.100...
Voeding, dranken en tabak
3.19..3.....
Papier, pulp en drukkerij
..17....1...
Industrie sector
28.16219.18.102102354
Transport sector
Spoorverkeer
..0........
Transport sector
..0........
Andere sectoren
Huishoudens
31...0..1...
Land- en bosbouw
11.10.......
Andere sectoren
42.100..1...
Niet energetisch verbruik
......244....
Finale consumptie
70.16319018244103102354
Statistisch verschil
1-81-00-1210-6-150