View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Vaste fossiele brandstoffen en afgeleide gassen
30/04/2020 10:09 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent
Product Groep
Vaste fossiele brandstoffen
Siderurgische gassen
Product Niveau 1
Antraciet
Cokeskool
Andere bitumineuze kool
Subbitumineuze kool
Steenkool-briketten
Cokesoven-cokes
Koolteer
BKB (bruinkoolbriketten)
Cokesovengas
Hoogovengas
Andere teruggewonnen gassen
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Teruggewonnen en gerecycleerde producten
..1022.......
Invoer
4061.1421.14213180216189...
Uitvoer
-15.-15-0-2-18.....
Voorraadwijzigingen
-97-34-251-0-3.0...
Totale energievoorziening
2951.1081.112231159216189...
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
..9.....142929
Cokesovens
.1.106.........
Hoogovens
171.921..998.....
Transformatie input
1711.106931..998..142929
Transformatie output
Cokesovens
.....84738.215..
Hoogovens
.........56488
Transformatie output
.....84738.21556488
Energie sector
Cokesovens
........91..
Hoogovens
........510747
Energie sector
........9610747
Finale consumptie
Industrie sector
IJzer en staal
7....6..1204211
Chemie en petrochemie
.....7.2...
Non ferro metalen
.......8...
Niet-metaalhoudende mineralen
27.12523.0.173...
Voeding, dranken en tabak
3.25..3.....
Papier, pulp en drukkerij
..28....4...
Industrie sector
37.17823.15.1871204211
Andere sectoren
Huishoudens
66...1..2...
Land- en bosbouw
9..........
Andere sectoren
75...1..2...
Niet energetisch verbruik
......254....
Finale consumptie
112.178231152541891204211
Statistisch verschil
112300-7.0-2-140