View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau
Werkgelegenheids-, werkloosheids- en activiteitsgraad per geslacht voor België en Gewesten, per kwartaal
27/03/2019 10:47 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kwartaal
1ste kwartaal 2018
2de kwartaal 2018
3de kwartaal 2018
4de kwartaal 2018
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Totaal
Geslacht
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
BelgiëGewest
België
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Werkgelegenheidsgraad
61,7%52,2%56,9%60,5%51,4%55,9%59,6%52,6%56,1%62,9%53,6%58,2%
Werkloosheidsgraad
14,0%12,3%13,3%14,1%11,8%13,0%15,8%11,8%13,9%14,3%11,8%13,2%
Activiteitsgraad
71,7%59,5%65,6%70,4%58,2%64,3%70,7%59,6%65,1%73,4%60,8%67,1%
Vlaams Gewest
Werkgelegenheidsgraad
72,1%64,9%68,5%72,6%65,6%69,2%73,3%67,3%70,3%73,1%65,8%69,4%
Werkloosheidsgraad
3,6%3,5%3,6%3,7%3,3%3,5%3,5%3,3%3,4%3,5%3,2%3,4%
Activiteitsgraad
74,8%67,3%71,1%75,4%67,9%71,7%75,9%69,6%72,8%75,7%68,0%71,9%
Waals Gewest
Werkgelegenheidsgraad
62,5%53,7%58,1%61,8%51,6%56,7%62,3%55,1%58,7%62,8%57,2%60,0%
Werkloosheidsgraad
9,6%8,1%8,9%8,9%9,3%9,1%8,8%7,8%8,4%8,5%7,0%7,8%
Activiteitsgraad
69,2%58,5%63,8%67,8%56,9%62,3%68,3%59,8%64,1%68,7%61,5%65,1%
België
Werkgelegenheidsgraad
67,9%59,9%63,9%67,9%59,6%63,7%68,3%61,8%65,0%68,7%61,7%65,2%
Werkloosheidsgraad
6,5%5,8%6,2%6,3%5,9%6,1%6,4%5,5%5,9%6,2%5,3%5,8%
Activiteitsgraad
72,7%63,6%68,1%72,5%63,3%67,9%73,0%65,3%69,2%73,2%65,1%69,2%