View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Hernieuwbare enegie
30/04/2020 10:09 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent
Product Niveau 1
Waterkracht
Windenergie
Fotovoltaïsche zonne-energie
Thermische zonne-energie
Geothermische energie
Vaste biobrandstoffen
Houtskool
Biogas
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
Biobenzine
Biodiesel
Andere vloeibare biobrandstoffen
Warmtepompen
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
276423352831.231.228372197227462
Invoer
.....7726.05729315.
Uitvoer
.........-141-150..
Totale energievoorziening
276423352832.00362283731133701962
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
27642335.3723.130366.117.
Voor gemengd aardgas
.......0.....
Transformatie input
27642335.3723.130366.117.
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
....0........
Energie sector
....0........
Distributieverliezen
.......1.....
Finale consumptie
Industrie sector
Chemie en petrochemie
.....3.6..10.
Niet-metaalhoudende mineralen
.....138.......
Machinerie
.....1....01.
Voeding, dranken en tabak
.....59.19..0..
Papier, pulp en drukkerij
.....296.87....
Hout en houtproducten
.....181.......
Textiel en leer
.......2.....
Niet gespecifieerd Industrie
...0.0.1....3
Industrie sector
...0.678.377.113
Transport sector
Wegverkeer
.........113365..
Transport sector
.........113365..
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
...1.19127..005
Huishoudens
...26.5746...0054
Land- en bosbouw
...0.9.34..1..
Niet gespecifieerd Andere sectoren
............0
Andere sectoren
...28.602661..1059
Finale consumptie
...28.1.2806987113368162
Statistisch verschil
...0.0.0-0-010.