View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Hernieuwbare enegie 2020
27/06/2022 16:26 GMT +0200
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Niveau 1
Waterkracht
Windenergie
Fotovoltaïsche zonne-energie
Thermische zonne-energie
Geothermische energie
Vaste biobrandstoffen
Houtskool
Biogas
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
Biobenzine
Biodiesel
Andere vloeibare biobrandstoffen
Warmtepompen
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
231.0974392741.174.2443862622031131
Invoer
.....66823.1685915.
Uitvoer
.........-200-219..
Totale energievoorziening
231.0974392741.843232443871305756131
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
231.097439.3707.145371.06.
Voor gemengd aardgas
.......1.....
Transformatie input
231.097439.3707.146371.06.
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
....0...8....
Energie sector
....0...8....
Distributieverliezen
.......1.....
Finale consumptie
Industrie sector
Chemie en petrochemie
.....3.6..10.
Niet-metaalhoudende mineralen
.....142.......
Transportmaterialen
.......0.....
Machinerie
.....3.2..0..
Voeding, dranken en tabak
.....53.23..1..
Papier, pulp en drukkerij
.....228.58....
Hout en houtproducten
.....172....0..
Niet gespecifieerd Industrie
...0.0.2....9
Industrie sector
...0.601.388.209
Transport sector
Wegverkeer
.........130572..
Transport sector
.........130572..
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
...2.21328..0.17
Huishoudens
...25.50620....0105
Land- en bosbouw
...0.8.31..0..
Niet gespecifieerd Andere sectoren
............0
Andere sectoren
...27.5362359..10122
Finale consumptie
...27.1.136239781305750131
Statistisch verschil
....0-0.0-000-0.