View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Hernieuwbare energie 2021
16/12/2022 14:10 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Niveau 1
Waterkracht
Windenergie
Fotovoltaïsche zonne-energie
Thermische zonne-energie
Geothermische energie
Vaste biobrandstoffen
Houtskool
Biogas
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
Biobenzine
Biodiesel
Andere vloeibare biobrandstoffen
Warmtepompen
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
361.0324832641.320.2463982491820190
Invoer
.....57530.11395314.
Uitvoer
.........-227-96..
Totale energievoorziening
361.0324832641.895302463991616175190
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
361.032483.3576.141385.04.
Voor gemengd aardgas
.......7.....
Transformatie input
361.032483.3576.148385.04.
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
....0...13....
Energie sector
....0...13....
Distributieverliezen
.......1.....
Finale consumptie
Industrie sector
Chemie en petrochemie
.....2.6...0.
Niet-metaalhoudende mineralen
.....147.......
Machinerie
.....3.1.....
Voeding, dranken en tabak
.....66.28.....
Papier, pulp en drukkerij
.....270.5.....
Hout en houtproducten
.....182.......
Niet gespecifieerd Industrie
...0.0....5.5
Industrie sector
...0.670.40..505
Transport sector
Wegverkeer
.........160612..
Transport sector
.........160612..
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
...1.20.28....31
Huishoudens
...24.62430..1..154
Land- en bosbouw
...0.6.29.....
Niet gespecifieerd Andere sectoren
..........0.0
Andere sectoren
...26.6503057.10.185
Finale consumptie
...26.1.3203097.1616170190
Statistisch verschil
.....0.-0.0-0..