View selecteren
Opslaan

Volgorde kolommen wijzigen
Volgorde rijen wijzigen
Energie gebruiksstatistieken
Energie gebruiksstatistieken - Hernieuwbare energie 2022
29/11/2023 13:44 GMT +0100
Kolommen
Rijen
Filters
Kiloton olie equivalent (ovw)
Product Niveau 1
Waterkracht
Windenergie
Fotovoltaïsche zonne-energie
Thermische zonne-energie
Geothermische energie
Vaste biobrandstoffen
Houtskool
Biogas
Hernieuwbaar huishoudelijk afval
Biobenzine
Biodiesel
Andere vloeibare biobrandstoffen
Warmtepompen
Indicator GroepIndicator Niveau 1Indicator Niveau 2
Totale energievoorziening
Primaire productie
231.0625912831.302.2583652611480234
Invoer
.....57926.816362714.
Uitvoer
.........-256-135..
Totale energievoorziening
231.0625912831.8812625837316963915234
Transformatie input
Productie van elektriciteit en warmte
231.062591.3614.147365.014.
Voor gemengd aardgas
.......12.....
Transformatie input
231.062591.3614.160365.014.
Energie sector
Productie van elektriciteit en warmte
....0...8....
Energie sector
....0...8....
Distributieverliezen
.......1.....
Finale consumptie
Industrie sector
Chemie en petrochemie
.....2.6...0.
Niet-metaalhoudende mineralen
.....152.......
Transportmaterialen
.......1.....
Machinerie
.....3.......
Voeding, dranken en tabak
.....70.27.....
Papier, pulp en drukkerij
.....260.6.....
Hout en houtproducten
.....171.......
Bouw
.....1.......
Niet gespecifieerd Industrie
...0.5....5.2
Industrie sector
...0.662.40..502
Transport sector
Wegverkeer
.........167635..
Transport sector
.........167635..
Andere sectoren
Publieke en commerciële diensten
...2.22.28....32
Huishoudens
...26.57726..1..200
Land- en bosbouw
...0.5.29.....
Niet gespecifieerd Andere sectoren
..........0.0
Andere sectoren
...28.6042657.10.232
Finale consumptie
...28.1.2672698.1696390234
Statistisch verschil
...-0.0.0.-0-00.